La Rochefoucauld - citáty

François de La Rochefoucauld

(1613-1680)

citáty

 

Slovy můžeš zatajit, co chceš, skutky tě prozradí.

 

*

 

Láska je jenom tehdy pravá, je-li nezištná.

 

*

 

S opravdovou láskou je to jako s duchy: každý o nich rozpráví, ale nikdo je neviděl.

 

*

Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka.

*

 

Často děláme dobro jen proto, abychom mohli beztrestně páchat zlo.

 

*

 

Žena je jako lilie: jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji.

 

*

 

Láska propůjčuje své jméno i vztahům, s nimiž má společného asi tolik, co král s králíkem.

 

*

 

Většina lidí umírá jen proto, že si to nedovede zakázat.

*

 

Jen málo lidí je tak moudrých, aby si uvědomili, kolik zla napáchali.

 

*

 

Podruhé nelze milovat, co jsme už jednou milovat přestali.

 

*

 

Nejčastěji se mýlí ti, kteří nepřipustí, že by se mohli mýlit.


*


Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.


*


Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb.


*


Kdo nenajde klid v sobě, zbytečně jej hledá jinde.


*

Tvrdohlavost a umíněnost jsou přímo úměrné omezenosti našeho rozumu; jen neochotně přijímáme to, co přesahuje hranice našeho obzoru.

*

Nenacházíme vůbec žádné lidi se zdravým rozumem kromě těch, kteří souhlasí s našimi názory.

*

Člověk, kterému se nikdo nezamlouvá, je na tom mnohem hůř než člověk, který se nezamlouvá nikomu.

 La Rochefoucauld má podezření, že „ctnost“ je krásným slovem u těch, kterým neřest už nečiní žádného potěšení.

- F. Nietzsche: Vůle k moci