Cicero - citátyNení nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

 

Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

 

Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet.

 

Neznalí lidé mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili.

 

Vzpomínka na otroctví činí svobodu ještě milejší.

 

Myšlenky jsou svobodné.


Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.

 

Každý živý tvor miluje sám sebe.

 

Každé zlo lze v zárodku snadno potlačit.

 

Mír, to je svoboda a klid.

 

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.

 

Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami.

 

Nic není tak typické pro přízemního a omezeného ducha jako láska k majetku.

 

(Dopis bratrovi Quintovi):

Povaha každého člověka se skrývá pod mnoha maskami neupřímnosti, které ji halí jako nějaký závoj: čelo, oči i tvář lžou velmi často, nejčastěji však lže řeč.

 

Do té míry je v povaze velmi mnohých zakořeněna faleš, nestálost a nemírné pochlebování jako důsledek dlouhotrvající poroby.

 

Všichni špatní nenechají nevyužitu ani tu nejmenší příležitost, jak nám něco vytknout, protože jsme jim vypověděli válku na život a na smrt.

 

(Dopis Attikovi):

Je neuvěřitelné, kolik věrolomnosti je v těchhle lidech, kteří chtějí být považováni za vedoucí osobnosti.

 

(Dopis Serviovi Sulpiciovi):

Třebaže mě každé umění a ušlechtilá nauka a především filosofie těšily už od mládí, teď je tento zájem každý den vážnější, snad proto, že zralý věk má větší sklon k rozvážnosti, i proto, že tato doba je tak bohatá na špatnosti, takže nic jiného nedokáže sejmout z duše tíhu.

 

Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.

 

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.

 

Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé?

 

Kritika je napomínání, ať se autor vyhne urážkám a tvrdosti.


Lháři nevěříme, ani když mluví pravdu.


Není-li v nich spravedlnosti, co jsou státy než velká lotrovství?