Čapek - citáty

Karel Čapek

citáty Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.

 

Jedna z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.

 

Veřejné mínění je horší, nesmyslnější, chatrnější a neslušnější než vlastní mínění.

 

Světu je třeba znovu a znovu tvůrce; ale tvůrce, který není svrchovaným pánem a vládcem, je jenom blázen.


Na celé člověčenstvo padá cosi jako mrazivý stín hrůzy. Co jiného je ta frenetická poživačnost, ta neúkojná žízeň po zábavě a rozkoši, to orgiastické rozpoutání, které se zmocnilo dnešních lidí? To není jen ovoce nebývalého hmotného blahobytu, nýbrž zoufale přehlušovaná úzkost z rozvratu a zániku. Sem s poslední číší, než bude s námi konec! Jaká hanba, jaké třeštění! Chcete číst ohnivé mene tekel, napsané nad hodokvasem lidstva? Pohleďte na světelné nápisy, které po celé noci září na zdech hýřících a prostopášných měst!


Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je Země.


Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.


Žádné „my“ mne nespasí, nedal-li jsem „já“ aspoň cibuli almužnou... „Já“ je zároveň slovo svědomí i slovo činu.