Boulle: Most přes řeku Kwai

Pierre Boulle:

MOST PŘES ŘEKU KWAI

(citáty)Při delším pobytu v džungli si člověk velmi rychle osvojuje pudovou obezřelost zvířat.


Zavřel oči před okolním světem a pohroužil pohled do vlastního nitra. Existuje-li nějaká možnost záchrany, pak je tam, a ne na zemi nebo na nebi. Fantazie byla jeho jediné útočiště.


Tenhle šílený svět je peklem, z jehož ďábelského lůna vycházejí city prosáklé jedem.