mapy

Mapy / kartografické dokumenty 

Tvůrce

Na mapách a plánech bývá uveden slovy: kartograf, sestavil, navrhnul, nakreslil, vyrobil… Pokud je známo jméno tvůrce mapy, mělo by být uvedeno v citaci, i když není na mapě výrazně uvedeno.

o         Např. na mapě uvedeno: „Entworfen und gezeichnet von I.K. Kindermann“

KINDERMANN, I.K. Nordwestlicher Theil von Boehmen… [Mapa severozápadních Čech. Měřítko neuvedeno.] Wien: Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs, 1802. 483 mm × 586 mm. At: Národní knihovna České republiky. Sig. 62.A.57.

o         VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Přešticko: turistická mapa 1:50 000. Edice Klubu českých turistů č. 32. 2. vyd. Praha: Trasa, ©2002. 570 mm × 760 mm.

o         ORTELIUS, Abraham. Regni Bohemiae descriptio. [Mapa Čech kolorovaná měděrytina]. [1570]. Měřítko cca 1:780000. Rytec Frans Hogenberg. 330 mm  × 500 mm. At: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha. Sig. I/1/70. RI č. 509.

Název

Název mapy (plánu) přebíráme z těchto míst, v uvedeném pořadí:

  • lícová strana mapy
  • předtištěný název
  • název z čelní desky
  • název v rámci sítě nebo rámečku obklopujícího mapu
  • název na jiném místě

Pokud to není zřejmé z názvu, měla by být do hranaté závorky za názvem mapy uvedena zobrazená geografická oblast. Název oblasti by měl odpovídat datu vzniku mapy.

Označení souboru map a edic

Soubory map je tvořen mapovými listy, které mohou být číslovány. Někdy nesou společný název. Je‑li mapa zařazena v edici, zapisujeme ji tak, jak je uvedena na mapě, můžeme doplnit výrazem „edice“.

o         VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Přešticko: turistická mapa 1:50 000. Soubor turistických map 1:50 000. 2. vyd. Digitálně zpracovala a vytiskla VKÚ, Harmanec. Praha: Trasa, ©2002. 570 mm × 760 mm. Edice Klubu českých turistů č. 32.

o         ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Manětín [mapa]. Základní mapa ČR 11‑42, 1:50 000. 11., obnovené vyd. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, ©2010. 400 mm × 500 mm. Obsah topografického podkladu copyright Český úřad zeměměřičský a katastrální 1971. Stav k roku 2009. ISBN 80‑7324‑028‑9.

Měřítko

Měřítko je povinný údaj v citaci kartografických dokumentů. Obvykle je na mapě uvedeno, nebo se dá spočítat z grafického měřítka. Pokud na mapě není, můžeme do citace zapsat: „měřítko neuvedeno“, „měřítko nelze určit“ apod.

o         Topographische carte eines theils von Boehmen in der Gegend von Prag [Mapa Prahy a okolí. Cca 1:62 000.] Schmettau, F.W.C. 1793. 325 mm × 400 mm. At: Národní knihovna České republiky. Sig. 62.A.59.

Rozměr

U map a plánů uvádíme v citaci jejich rozměry: výšku × šířku v milimetrech (jedná se o míru vlastní mapy uvnitř rámu mapy, nikoliv o rozměry papíru).

o         Mapa Manětína je na listu 480 mm × 650 mm, ale vlastní mapa má rozměry 400 mm × 500 mm:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Manětín [mapa]. Základní mapa ČR 11‑42, 1:50 000. 11., obnovené vyd. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, ©2010. 400 mm × 500 mm. Obsah topografického podkladu copyright Český úřad zeměměřičský a katastrální 1971. Stav k roku 2009. ISBN 80‑7324‑028‑9.

Comments