články v časopisech

Články v časopisech

Tvůrce. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         BENEŠ, Petr. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika. 2006, 54(12), 3‑6. ISSN 0036‑9942.

o         Daneš, Jan. Screening karcinomu prsu v České republice. Česká radiologie. 2014; 68(3) 177–180

o         EŠNEI, Václav. Máje z okolí uhlířsko‑janovického. Český lid. Praha: V. Šimáček. 1895, 4(1), 4‑8.

o         HROMÁDKO, Jan, HROMÁDKO, Jiří, MILER, Petr, HÖNIG, Vladimír a CINDR, Martin. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemické listy. 2010, 104(8), 784‑790. ISSN 0009‑2770.

o         Kreidlová, Veronika, Šorf, Milan a Kout, Jiří. Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně. Erica. 2014, 21(1), s. 141-160. ISSN 1210-065X.

o         KUMPERA, Jan. Josef Kajetán Tyl a západní Čechy. Plzeňský deník. 10. 7. 2006. 15(158), 3. ISSN 1210‑5139.

o         Miškovská, Zuzana. Mamografie očima praktického lékaře. Acta medicinae. 2014, 3(4) 64-66. ISSN 1805-398X.

o         SVOBODOVÁ, Kamila. Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. Demografie. 2006, 48(4), 256‑261. ISSN 0011‑8265.

o         ŠÍCHA, Jan et al. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers. 2011, 8(3), 191‑199. ISSN 1612‑8850.

o         VAŘEKA, Pavel. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica. 2008, 33, 101‑117. ISSN 0231‑5823.

o         VAŘEKA, Pavel. Příspěvek ke studiu žijících vsí středověkého původu. Pozůstatky zástavby z pozdního středověku na parcele č.p. 121 v Mikulčicích. Přehled výzkumů. 2010, 51(1‑2), 249‑265. ISSN 1211‑7250.


Číslovat můžeme s použitím označení svazků a stran. Vždy však musí být všechny citace konstruovány podle stejného vzoru.

o         ŠÍCHA, Jan et al. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers. 2011, vol. 8, no. 3, s. 191‑199. ISSN 1612‑8850.

o         VAŘEKA, Pavel. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica. 2008, sv. 33, s. 101‑117. ISSN 0231‑5823.
o         KUMPERA, Jan. Josef Kajetán Tyl a západní Čechy. Plzeňský deník. 10. 7. 2006, s. 3. ISSN 1210‑5139.
Comments