grafická díla

Grafická díla

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

Samostatná grafická díla

Tvůrce. Název díla Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Datum. Lokace.

o         KULHÁNEK, Oldřich. Život ve spirále [litografie]. 490 mm ×700 mm. 1996.

o         DÜRER, Albrecht. Klanění tří králů [dřevoryt]. 305 mm × 214 mm. Kolem r. 1503. At: Oblastní galerie v Liberci.

Grafická díla vydaná jako součást knihy / časopisu

Tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Datum vzniku díla. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN.

o         TÓNA, Jan [Tonn]. Medijní kresba bez názvu [reprodukce kresby barevnými tužkami]. 1908. In: NÁDVORNÍKOVÁ, Alena. Art brut v českých zemích: mediumici, solitéři, psychotici. Olomouc: Muzeum umění, 2008, obr. 60, s. 65. ISBN 978‑80‑87149‑03‑4.

Tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Datum vzniku díla. Název časopisu. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN.

o         SCHELLEBERG, Abbie. Mirror Flasch [barevná fotografie]. 2007. European photography. Winter 2010/2011 31(2), 58. ISSN 0172‑7028.

Comments