archiválie

Archivní dokumenty a rukopisy

Citování archivních materiálů a rukopisů norma neřeší. 

Název instituce, značka/název fondu či sbírky, inventární číslo nebo signatura, číslo kartonu/knihy/složky/spisu, případně datum a místo vydání listin, název nebo stručný popis úředních knih a jejich časový rozsah, u rozsáhlejších materiálů číslo strany

o         Archiv města Plzně, Česká reálka v Plzni, i. č. 9255, sign. 12d101, hlavní katalog třídy I.A 1899/1900, s. 25.

o         Archiv města Brna, fond A 1/3 Archiv města Brna – Sbírka rukopisů a úředních knih, rkp. č. 3, ff. 1r‑2v.

o         Moravský zemský archiv, G140 (Rodinný archiv Ditrichštejnů), kart. 552, i.č. 2351, sign. 1178, pag. 1.

Příklady převzaty z pokynů pro autory sborníků Minulostí Západočeského kraje a Brno v minulosti a dnes a z návodu pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Comments