knihy

Knihy a monografické publikace (harvardský systém: jméno-datum)

 

Tvůrce, rok. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.
Nemá-li kniha autora, píšeme nejprve název a za ním rok vydání.  
o         African Encyclopedia, 1974. London: Oxford University Press.

o         AMERICAN ALUMNI COUNCIL, 1958. Going up: voluntary support of America’s colleges and universities 1956‑1957 New York: Council for Financial Aid to Education.

o         COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY, 1970. Handbook of scientific aids and evidence for archaeologists. London: C.B.A.

o         ČEZ, 2001. Annual report 2000. Praha: ČEZ.

o         DÄNIKEN, Erich von, 1994. Prorok minulosti. Přeložil R. ŘEŽÁBEK. Praha: Naše vojsko. 220 s. Fakta a svědectví, sv. 119. ISBN 80‑206‑0434‑0.

o         DE ALMEIDA, Hermione, 1991. Romantic medicine and John Keats. New York: Oxford University Press. 418 s.

o         DOLEČEK, Jaroslav, 2009. Moderní učebnice elektroniky. 6. díl, Kmitočtové filtry, generátory signálu a převodníky dat. Praha: BEN. ISBN 978‑80‑7300‑240‑4.

o         HANUŠ, Jiří, ed., 2002. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 248 s. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80‑7325‑006‑3.

o         HEROUT, Pavel, 2009. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp. 271 s. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

o         Heřman, Miroslav. 2006. Akutní CT mozku: atlas nálezů. V Olomouci: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-1229-2.

o         Heřman, Miroslav a kolektiv. 2014. Základy radiologie. V Olomouci: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2901-4.

o         KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary, 2001. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall. 785 s. ISBN 0‑13‑029368‑7.

o         LA FONTAINE, Jean de, 2008. Bajky. Ilustrace Philippe SALEMBIER, text upravila Dana WINKLEROVÁ. Říčany [u Prahy]: Junior. 115 s. ISBN 978‑80‑7267‑341‑4.

o         Meško, Dušan aj., 2006. Akademická příručka. Martin: Osveta. 481 s. ISBN 80‑8063‑219‑7.

o         MOZART, Wolfgang Amadeus, 2007. Fantasia in F minore [hudebnina]. Praha: Editio Bärenreiter. ISMN M‑2601‑0376‑4.

o         Müller, Richard a Šebek, Josef, ed., 2014. Texty v oběhu: antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia. Literární řada. ISBN 978-80-200-2447-3.

o         NÁRODNÍ AGENTURA SOCRATES, 2003. Rozšíří vstup mé země do Evropské unie možnosti mého studia? Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. ISBN 80‑86345‑34‑3.

o         PETRÁŇ, Josef, 1997. Dějiny hmotné kultury. II/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum. ISBN 80‑7184‑084‑X.

o         RADA EVROPY, 1993. Evropská sociální charta. Ostrava: Aries.

o         SAINT‑EXUPÉRY, Antoine de, 2011. Citadela. 4. úplné vyd. Z francouzského originálu ... přeložila Věra DVOŘÁKOVÁ. Praha: Vyšehrad.

o         SHAKESPEARE, William, 1962. Jak se vám líbí [As you like it]. 5. vyd. Z angl. krit. vyd. přel. E. A. SAUDEK. Praha: SNKLU.

o         SOMMEROVÁ, Olga, 2001. O čem sní ženy. Praha: HAK. 210 s. ISBN 80‑85910‑35‑7.

o         VEGA, Lope de, 1957. Až k smrti milovat. Volně přel. a upravil K.M. WALLÓ. Praha: ČDLJ.

o         Zahrádka, Pavel, ed., 2014. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Praha: Academia. 438 s. ISBN 978-80-200-2372-8.

Comments