odkazy v harvardském stylu (jméno-datum)

Pravidla tvorby odkazů v harvardském stylu (jméno-datum)

Autorovo jméno je v textu zmíněno

Odkazujeme na celou práci:

o         Klaus (2007) mluví o doktríně globálního oteplování a označuje ji za ideologii

Odkazujeme na konkrétní část práce:

o         Novák (2005, s. 25) předpokládá, že ...

Autorovo jméno není přímo v textu uvedeno

o         Objevuje se i názor, že se jedná o ideologii (Klaus 2007)

Dva autoři

Uvedeme oba autory

o         (Kotler a Armstrong 2001)

Více autorů

Uvedeme prvního autora, zkratku et al. nebo její ekvivalent

o         (Hromádko et al. 2010)

o         (Meško aj. 2006)

Autorem je korporace (zpravidla organizace)

o         (Council for British Archaeology 1970)

Dílo nemá autora nebo má mnoho autorů

Na prvním místě bude uveden název díla, za ním rok vydání.

o         (African Encyclopedia 1974)

Citace více prací

Názor nebo informace se objevuje v dílech různých autorů.
o         Někteří autoři (Novák 2008, Kolářová 2009, Black 2011) dokazují…

Dílo není datováno 

Je-li dílo bez data vydání, uvedeme autora a "nedatováno". Pokud píšeme text své práce v angličtině, použijeme zkratku "n.d." (no date).
o         (Novák nedatováno)

Dílo je v tisku

Je-li práce již přijata, ale ještě fyzicky nevyšla, můžeme uvést "v tisku". Pokud píšeme text své práce v angličtině, použijeme "in press" 

o         (Novák v tisku) 


Comments