jak citovat

Jak citovat literaturu?

Základním pravidlem je citovat literaturu tak, aby bylo čtenáři jasné, jakou myšlenku a odkud jsme převzali. K tomu slouží odkazy v textu a bibliografické citace. Důležité je rozlišit, zda jde o citát nebo parafrázi.

Co citovat?

Pokud převezmeme něčí text, obrázek, tabulku, graf, data a pod. - musíme citovat autora.
Když ke své tabulce či grafu použijeme data jiného autora nebo subjektu, musíme uvést jejich zdroj.
Převezmeme-li cizí myšlenku, nápad, názor, výsledky práce - musíme citovat autora.
Pokud použijeme část ze své vlastní publikované práce - citujeme i sebe.

Co citovat nemusíme? 

Citovat nemusíme, pokud se jedná o všeobecně známé informace. Za všeobecně známé informace jsou považovány základy oboru, a vše, co patří k všeobecnému vzdělání. Citovat nemusíme ani známá fakta.
 
Např. když píši

o         ... po podepsání Maastrichtské smlouvy v únoru 1992...

není potřeba citovat zdroj, protože datum podepsání smlouvy je známý fakt, ale pokud ze zdroje převezmu doslovně celou část textu, týkající se Maastrichtské smlouvy, citovat musím:

o         "Mezivládní konference o hospodářské a měnové unii svolaná na prosinec 1990 byla doplněna konferencí o politické unii, se snahou zahrnout většinu již diskutovaných oblastí prohloubené spolupráce do nového a pevnějšího rámce Smlouvy o Evropské unii (SEU). Ta byla podepsána dvanácti členy ES v únoru 1992 v nizozemském Maastrichtu."  

PLECHANOVOVÁ, Běla. 90. léta. In: Euroskop.cz [online]. © 2005-12 Vláda České republiky. [Cit. 12.10.2012]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8889/sekce/90-leta/

 
 

 

Comments