Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady

V březnu 2011 vyšla česká verze ČSN ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Uvádíme i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, např. diplomových prací, archiválií, zákonů apod.

Často se setkávám se zadáním „citovat podle normy ISO 690“, ale je třeba si uvědomit, že norma umožňuje různé způsoby citování. Nikoho ani ve snu nenapadne, že rodinné domy postavené podle platných stavebních norem, by měly být stejné. U citací to bohužel řada lidí předpokládá. Na těchto stránkách jsou příklady dvou odlišných způsobů citování, které oba splňují ISO 690, ale takových způsobů je daleko víc. Doporučuji podívat se na citace, které uvádím v záložce Časté chyby.

Máte-li vytvořit citace k článku, který jste napsali pro konkrétní časopis, přečtěte si pokyny pro autory, kde bývá zpravidla přesný popis toho, jak který druh dokumentu citovat. A podívejte se na citace u již uveřejněných článků v časopise.

Pokud na stránky přistupujete z mobilního zařízení, otočte si obrazovku na šířku, abyste se dostali k menu. :-)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Protože klasické webové stránky na google budou končit a nové neumožňují formátování, kterým v citacích např. rozlišuji povinná a nepovinná pole, budeme je přenášet na web Západočeské univerzity. Používejte proto adresu www.iso690.zcu.cz  která bude funkční i po změně 

Stále na stránkách pracujeme, abychom zvýšili komfort uživatelů. Nově byla vytvořena sekce Dotazy a záložka Ke stažení, kam byly přemístěny soubory z úvodní strany.

Z. Firstová

Krátké video (1,43 minuty) Jak Pepina psala diplomku


Comments