dotazy‎ > ‎

fotografie / tabulky apod. - popis, odkaz a záznam

dotaz

Jakým způsobem uvádět zdroj u obrázků nebo tabulek, převzatých z knihy, www stránek apod.? Napíšu např. pod obrázek jeho název a do závorky dám zdroj, odkud pochází?

odpověď

Pod obrázek píšeme jeho název (popis) a za něj autora, případně vročení, je-li důležité. U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií).
Pod tabulku / graf - název, případně popis. Pokud je převzata celá, uvedeme i autora (jméno) nebo zdroj (instituci).  Pokud jsme zpracovali sami na základě převzatých dat odjinud, uvedeme v popisu "Zdroj dat: autor nebo instituce"  nebo "Graf z dat Českého statistického úřadu sestavil autor."
Obrázky / tabulky / grafy ...  průběžně číslujeme. Pokud je ve svém textu zmiňujeme, odkazujeme na číslo obr. / tab. Co budeme samostatně číslovat, záleží na množství. Pokud máme v práci např. 20 fotografií, 2 tabulky a 3 grafy, budeme vše označovat a číslovat jako Obr. Máme-li 20 fotografií, 15 tabulek a 14 grafů, budeme označovat každý druh zvlášť  Obr. / Tab. / Graf. Na konci práce vložíme samostatný seznam pro každý druh a uvedeme bližší informace.
Podle normy ISO690 má záznam fotografie strukturu citování grafických děl. Jsou-li fotografie / tabulky / grafy převzaty z webu, je nutné záznam doplnit o údaje požadované u elektronických zdrojů (datum citování a dostupnost = link).

text pod fotografií:
Obr. 5 - Vydra říční. Foto Jiří Bohdal
v seznamu:
o         BOHDAL, Jiří. Vydra říční [foto]. ZOO Plzeň 2010. In: Naturfoto [online]. [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-15297.html


Comments