Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 (česká verze ISO 690:2010). Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady.

V březnu 2011 vyšla česká verze ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Uvádíme i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, např. diplomových prací, archiválií, zákonů apod.

Na tyto stránky se dostanete i po zadání adresy: www.iso690.zcu.cz
Stále na stránkách pracujeme, abychom zvýšili komfort uživatelů. Nově byla vytvořena sekce Dotazy a záložka Ke stažení, kam byly přemístěny soubory z úvodní strany.
Z. Firstová
 
AUTORSKÉ PRÁVO - veřejná konzultace - nejpozději do 5.3.2014 (termín byl o měsíc prodloužen) má každý možnost vyjádřit svůj názor na současné nastavení autorskoprávní ochrany
v EU. Viz Konzultace Evropské komise k přezkoumáni unijní úpravy autorského práva.
Podrobné vysvětlení problematiky (nezaujaté a nevnucující žádný názor) a odkazy na formuláře s otázkymi v angličtině i češtině najdete na http://www.pirati.cz/konzultacecopyright
Nemusíte odpovídat na všechno, můžete si vybrat jen oblast, která vás zajímá (např. hudba, video...)
 
 
 
Comments