Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady.

V březnu 2011 vyšla česká verze ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Uvádíme i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, např. diplomových prací, archiválií, zákonů apod.

Na tyto stránky se dostanete i po zadání jednoduché adresy: www.iso690.zcu.cz
Stále na stránkách pracujeme, abychom zvýšili komfort uživatelů. Nově byla vytvořena sekce Dotazy a záložka Ke stažení, kam byly přemístěny soubory z úvodní strany.
Z. Firstová
 
20.4.2015 byla přidána stránka Časté chyby 
 
Krátké video (1,43 minuty)  Jak Pepina psala diplomku


PRÁVO NA ELEKTRONICKÉ ČTENÍ
Prosím podepisujte - protože kdyby za Gutenberga existoval autorský zákon, tak dodnes opisujeme knihy ručně. Knihovny za e-booky, které mohou půjčovat, platí mnohonásobnou cenu. Někdy to je stejné, jako kdyby ji všem svým čtenářům koupily. A když si koupíte e-booky do své čtečky, nesmíte čtečku prodat i s obsahem. Takže cena e-booku je vlastně cena za jedno přečtení. A platí to po celém světě!!!
Odkaz na petici zde
Comments