Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady.

V březnu 2011 vyšla česká verze ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Uvádíme i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, např. diplomových prací, archiválií, zákonů apod.

Na tyto stránky se dostanete i po zadání adresy: www.iso690.zcu.cz
Stále na stránkách pracujeme, abychom zvýšili komfort uživatelů. Nově byla vytvořena sekce Dotazy a záložka Ke stažení, kam byly přemístěny soubory z úvodní strany.
Z. Firstová
 
20.4.2015 byla přidána stránka Časté chyby
 
Krátké video (1,43 minuty)  Jak Pepina psala diplomku


PODPOŘTE WEBOVOU KAMPAŇ NA PODPORU REFORMY AUTORSKÝCH PRÁV - nejpozději do 14.6.2015

EBLIDA (Evropská knihovnická asociace), aby vyzval knihovny a pracovníky knihoven k podpoře reformy autorských práv. EBLIDA pracuje na pozměňovacím návrhu Směrnice EU o autorském právu především s ohledem na knihovny. Pokračuje ve spolupráci se členy Evropského parlamentu a žádá vaši podporu.
Na stránkách Save Copyright Reform http://copywrongs.eu/ byla spuštěna webová kampaň. Zde máte možnost vybrat návrh, se kterým chcete oslovit členy Evropského parlamentu.
Podrobnější informace najdete na https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report-explained/#authors


 
Comments