Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady.

V březnu 2011 vyšla česká verze ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum). Uvádíme i citace dokumentů, které nejsou v normě obsaženy, např. diplomových prací, archiválií, zákonů apod.

Na tyto stránky se dostanete i po zadání adresy: www.iso690.zcu.cz
Stále na stránkách pracujeme, abychom zvýšili komfort uživatelů. Nově byla vytvořena sekce Dotazy a záložka Ke stažení, kam byly přemístěny soubory z úvodní strany.
Z. Firstová
 
AUTORSKÉ PRÁVO - veřejná konzultace.
Pokud vás zajímá, co se děje s výsledky veřejné konzultace k autorskému právu, sledujte stránky http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
Sešlo se téměř 10 000 odpovědí, které jsou v současnosti analyzovány.

 
 
 
Comments