Internet és un lloc ple d'oportunitats per als menors, on poden aprendre, comunicar-se o jugar. Però també hi ha alguns riscos i consells de seguretat que han de conèixer per evitar problemes. L'adquisició de la competència digital i l'exercici responsable de la ciutadania passa per tenir coneixements del que és permès a la xarxa i el que és una infracció, tenir consciència de la pròpia identitat digital i saber salvaguardar les dades personals, detectar abusos i saber demanar ajut a les persones adultes o conèixer els sistemes de protecció contra les amenaces dels programaris maliciosos.

Escrit tret del web del xtec   http://xtec.gencat.cat/ca/  

Aquests materials han estat elaborats pel CRP Nou Barris amb col·laboració i supervisió de l'ofcina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra ABP Nou Barris, en forma de caceres del tresor, amb la intenció, però, que l'alumnat reflexioni sobre els diferents temes proposats.

Totes les caceres del tresor s'haurien de treballar en petit grup, dues o tres persones.

Materials aclualitzats el novembre del 2015