002

Генерално разположение и състав на Римската армия към 375г.

 

І.А. пехота организирана в легиони: стари от 6000 войника, нови от 1000 войника

І.А.1. Помощни подразделения: от 500 войника

І.А.2. Кохорти: от 500 войника

 

І.Б. Кавалерия: Ескадрони (кунеи екитум, екитес, алае): 50 – 100 конника.

 

ІІ. Имперски войски (комитатенсес)

 

ІІ.А. Пехота – легиони: 1000 войника

ІІ.Б. Кавалерия – вексилатиони: 500 конника

 

Други войски :

 

-          Войски от втора линия – псевдокомитатенсес.

-          Войски палатини - от висок ранг и заплащане както тези които са на линия или на имперските войски.( Гвардия заместила бившата Преторианска гвардия )

-          Дванадесет Школи, по 500 човека всяка една, охрана на императорския дворец и обучение на висшите Имперски кадри.

 

Гранични войски: пехота 249 500, кавалерия 110 500 – всичко 360 000 войника.

Имперски войски: пехота 145 000, кавалерия 46 500 – всичко 194 500 войника.

Тотал : 554 500 войника.

 

В следващото изброяване са посочени броя на териториалните деления (диоцези) и тяхното съответно делене на провинции:

 

Източна част:  диоцези – 5, провинции – 46

Западна част:   диоцези – 6, провинции - 29

Всичко:            Диоцези 11, провинции - 75

 

Брой на високостоящите Имперски постове в имперската канцелария, в цивилните  и военни длъжности:

 

Изт. част: Викарии 4, Комити 12, Дукове ( дукес) 13, Магистри милитум – 2,

Зап.част:  Викарии 6, Комити 13, Дукове (дукес) 12, Магистри милитум – няма,

 

Изт.част:  Магистер етикум (генерал на конницата, като също командва и пехотата) – 3

Зап.част:  Магистер етикум (генерал на конницата, като също командва и пехотата) – 2

 

Изт.част: Магистер педитум ( генерал на пехотата като също командва и конницата) – 3

Зап.част: Магистер педитум ( генерал на пехотата като също командва и конницата) – 1

Всичко магистри педитум: 1. ( Тримата генерали на източната част са приравнени на един генерал на конницата.)

 

Изт. Част: префекти – 3

Зап.част: префекти – 7     Всичко префекти – 10

 

Изт.част: Праезидес (шефове на гарнизони) – 40

Зап.част: Праезидес (шефове на гарнизони) – 31         Всичко – 71

( латинския корен на модерната дума „президент” е очевиден - б.м.)

Изт.част: Консуларес (консули) – 15, Куетори (квестори) – 1, Примицерии (суперинтенданти) - 2

Зап.част: Консуларес (консули) – 22, Куетори (квестори) – 1, Примицерии (суперинтенданти) – 2

Всичко Консули – 37, Квестори – 2 и Суперинденданти – 2.

 

Изт.част: Праепозити (интендзанти на цивилната имперска администрация) – 1,

Зап.част: Праепозити (интендзанти на цивилната имперска администрация) – 1, Всичко – двама.

 

Изт.част: ко-ректори – 2

Зап.част: ко-ректори – 3, Всичко коректори – 5.

 

Изт.част: магистри ( майстори, диригенти на цивилната администрация) – 5,

Зап.част: магистри ( майстори, диригенти на цивилната администрация) – 5. Всичко – 10.

 

Изт.част: кастренсис ( крепостници) – 1, проконсули – 2, префекти аугусталес ( императорски) – 1,

Зап.част: кастренсис ( крепостници) – 1, проконсули – 1, префекти аугусталес ( императорски) – 0.

Всичко кастренсис 2, проконсули -3, августейши префекти – 1.

Comments