CURS 2012_13

PRESENTACIÓ DEL TR 2012-2013


S'han de presentar 3 còpies enquadernades i el quadern de seguiment degudament complimentat.
Si hi ha molts annexos, gravacions, enregistraments, fotografies de qualitat, només en una còpia es presenta tot el material original, en les altres dues es fa còpia del contingut del TR.


L'institut XXV Olimpíada oferta el batxillerat en les modalitats:
- Artístic:  
. Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.
. Arts Escèniques, Música i Dansa.
- Ciències i Tecnologia.
- Humanitats i Ciències Socials.


Organització del Batxillerat
Treball de recerca de Batxillerat