Fioretti - "Pragnienie"Spoglądasz w zieloną dłoń dębu
Jak mocno chwyta niebo
Spragnione Ciebie Franciszku
W słowie wypowiedzianym
Pamiętasz pierwsze spotkanie
Przy małej wiecznej lampce
Co mam czynić Panie
Odbuduj mój obraz na skale

Przychodzi w ciszy tu
I pyta po cichu
Jak usłyszeć ciszę
Gdy wszystko wokół krzyczy

Spoglądasz w szarość kamienia
Jak mocny tworzy fundament
Spragniony Ciebie Franciszku
W świętości ran Twych pięciu
Nazywasz trąd bratem swoim
Bo wiedzie Cię do miłości
Odbuduj mały kościółek
Ogniem krzyża San Damiano

Przychodzi w ciszy tu
I pyta po cichu
Jak usłyszeć ciszę
Gdy wszystko wokół krzyczy 2x

Spoglądasz bez wahania
W szeroką drogę prawdy
Spragniony Ciebie Franciszku
Podążam Twoim śladem
Bo słyszą głos na dnie duszy
Błogosławieni pójdźcie za mną
W pragnieniu mego Franciszka
I ja niegodny pragnę

Przychodzi w ciszy tu
I pyta po cichu
Jak usłyszeć ciszę
Gdy wszystko wokół krzyczy

autor: ??

The evening hangs beneath the moon
A silver thread on darkened dune
With closing eyes and resting head
I know that sleep is coming soon

Upon my pillow, safe in bed,
A thousand pictures fill my head,
I cannot sleep, my minds aflight,
And yet my limbs seem made of lead

If there are noises in the night,
A frightening shadow, flickering light…
Then I surrender unto sleep,
Where clouds of dream give second sight.

What dreams may come, both dark and deep
Of flying wings and soaring leap
As I surrender unto sleep
As I surrender unto sleep.


Charles Anthony Silvestri 1999


Zaszyła pod księżycem noc
nić srebrną w ciemnej wydmy stok
już wkrótce wiem nadejdzie sen
zmęczone oczy mówią dość

bezpiecznie na poduszce lecz
od roku nocą dręczą mnie
obrazy nie dające spać
wlewając ołów w ciało mdłe

i jeśli każą nam tak trwać
w hałasie fleszy w cieniu kłamstw…
pogrążę się bez walki w sen
by chociaż śnić że prawdę znam

że nic nie wydarzyło się
by jeszcze raz przytulić Cię
pogrążam się bez walki w sen
pogrążam się bez walki w sen


tłum. Tomasz Wierzganowski 10 IV 2011
Interpretację tę dedykuję rodzinom tych, którzy rok temu zginęli.