Děkujeme všem účinkujícím a divákům  Notatonu, že nám zachovávají přízeň.

Půlrok se nám trochu protáhnul a po čtyřech letech bychom rádi obnovili tradici a
uspořádali další hudebně taneční festival Notaton se závěrečným jamováním.
Festival se bude konat v

úterý 22. 10. od 18:00 v čajovně Na Cestě, Kateřinská 4, Praha
(nedaleko Karlova náměstí).

Můžete se těšit na příjemné prostředí, milou muziku, krásné tance a taneční miniworkshop.

Účinkují:

Aleš Povolný a
Adam Schroefel
 
(http://goout.cz/cs/zpevaci/ales-povolny/eub/)

Karolína Poustková

(www.ashmahem.cz)

Každej pes jiná ves
(www.kazdejpesjinaves.cz)
Klára Kubátová
africký tanec

    
Pokud máte nebo budete mít nějaké fotografie z Notatonu, se kterými se chcete pochlubit, můžete je zasílat na naši adresu khudova@gmail.com.
    

 
 
Comments