slávny taliansky právnik - advokát Carnelutti 

najvýstižnejšie definoval funkciu notára latinského typu v právnom systéme : = Notár - (sudcamediátorVerejná listina = Exekučný titul Vaše mimo súdu priamo vykonateľné právo = Exekútor

[notársky vzorec riešenia právnych problémov]


..."notár garantuje priamu vykonateľnosť Vašich práv bez súdu"...


                                
Novinky / News : 


do 15.12.2018 !!!
Registračné obdobie pre zákonom určené právnické osoby uchádzajúce sa o zákonom určený podiel dane z príjmu 
registrácia do Notárskeho centrálneho registra / NCRpo

_________________________________________________________________________________________________________________________
01.10.2018
Plnomocenstvo na prepis motorového vozidla
eŽiadosť o osvedčenie pravosti podpisu_http://goo.gl/forms/CJkKLG9Avu


10.12.2012
Založenie s.r.o

26.11.2012
Zmier cez notára 


01.05.2012 
Elektronický platobný rozkaz oznamujeme verejnosti, že sme úspešne spustili ďalšiu elektronickú notársku službu -
elektronické   podanie na súd = elektronický platobný rozkaz - bližšie info : 0905 22 33 14 / notartrnava@gmail.com
pozri odkaz 

05.04.2012 
NotarTrnava Sociálny Status - NotarTrnava Channels : Youtube  / Twitter / Facebook / Google+

23.03.2012 
Etika notára - Etický kódex notárov v SR a Európsky deontologický kódex notárov v EÚ
pozri odkaz 

01.12.2011
Výpisy z Obchodného registra "na počkanie" - do niekoľkých sekúnd na tunajšom notárskom úrade je už možné získať výpis zo všetkých lokálnych obchodných registrov / 1 výpis / 1 strana = 2,44 EUR s DPH

01.09.2010
Elektronické podanie na kataster - elektronický návrh na vklad 18,- EUR 
ušetríte 48,-EUR / 72,Z2 % zo správneho poplatku
lehota na zápis do 20 dní od e-podania

01.09.2010
elektronický zápis/zmena/výmaz spoločnosti z/do OR / 50 % zľava na súdnom poplatku 
ušetríte 50 % zo súdneho poplatku
lehota na zápis do 5 dní od e-podania


         
     

Právne rady / poradenstvo

Notárske dokumenty

Právne prevencia / Predchádzanie sporom

Mimosúdne notárske riešenie právnych sporov

Právna bezpečnosť

Elektronické notárske služby

 

Verejná  listina

Centrum právnej prevencie 

Centrum mimosúdneho riešenia právnych sporov 

Právna istota    

Integrované obslužné miesto / IOM

 

Právne úkony

 

Stále mediačné centrum 

Právna ochrana 

Registračné miesto  

 

Zmluva / Dohoda / Dodatok

 

Stály rozhodcovský súd 

Právna zodpovednosť 

One stop office 

 

Právne rady - formulár