linogravat

Continguts

 1. 1 EXERCICIS


És una tècnica d'estampació que s'aconsegueix imprimint una planxa de linòleum que prèviament s'ha gravat.
 
El linòleum de l'anglès linoleum, és una marca registrada el 1860 pel seu inventor F. Walton, mot format del ll. linum 'lli' i oleum 'oli', a causa de l'oli de lli que entra en la composició d'aquest material, segons el GDLC. És un material de recobriment constituït per un teixit cobert per una pasta feta d'oli de llinosa, colofònia, goma kauri, serradures, càrregues minerals i matèries colorants.
La gúbia és la eina que es fa servir per fer insicions i talls a la planxa. Té diferents puntes segons el tipus de tall que es vulgui fer.
El tòrcul és la màquina premsadora que ens serveix per fer la impressió de la planxa sobre el suport o paper.
 
 
Planxes, tòrcul i gúbies. Imatge 3a extreta de http://gravat.blogspot.com.es/search/label/linogravat
 
SIMETRIA  I EFECTES DEL RELLEU
 
1.  2.
 
El fet que les imatges finals s'inverteixin (quedin simètriques) respecte a les dibuixades en la planxa incideix en la composició i en els textos escrits dels dibuixos. Per això normalment es fa l'esboç del dibuix i es passa sobre paper vegetal per invertir-lo i calcar-lo sobre la planxa. També és molt important tenir en compte que les parts amb relleu (parts no rebaixades) seran les que es veuran de color negre en el resultat final. Per això, habitualment es marca amb negre el que no es rebaixarà amb les gúbies.
 
 
SOBRE L'ESTAMPACIÓ A VÀRIES TINTES

Hi ha diferents tècniques:
 1. una sola planxa amb reserva
 2. més d'una planxa
 3. a planxa perduda
 

1. Estampació amb una sola planxa: Quan s'utilitzen poques tintes i per zones concretes es pot reservar una part abans de passar el rodet per tal que no quedi entintada.

2. Estampació utilitzant més d'una planxa ( una per cada color)
El resultat final s'obté de l'estampació de totes les planxes en el mateix paper

 
3. Estampació a planxa perduda
Aquest sistema consisteix en fer estampacions d'un color concret i modificar la planxa per tornar a estampar el mateix motiu. L'inconvenient és que no es poden fer més estampacions de les que es plantegin en el primer tiratge.
 
Un dels autors que va er famós aquest sistema és Pablo Picasso.
 
En aquest cas és veu exemple en tres passos:
1. es planteja una quantitat de papers a gravar que no es podran modificar.
2. es continua treballant la planxa i s'estampen els papers d'abans un a un.
3. es torna a repetir el procés les vegades que sigui convenient.
 
 
 

ALGUNES IMATGES FAMOSES
 
 
1.Cap de dona amb barret amb borles. Picasso, 1962 [?]. Linogravat: gravat amb gúbia i tallaploma, en cinc colors, sobre linòleum, estampat sobre paper.
2.Jacqueline amb barret de flors II. Picasso, 1962. Linogravat: gravat amb gúbia, en vuit colors, sobre dues matrius de linòleum, estampat sobre paper

EXERCICIS


☼ LINOGRAVAT

Realització d'imatges a partir de dibuixos senzills utilitzant la tècnica del linogravat. Estampació en una o vàries tintes.http://ohhhquinsgravats.blogspot.com.es/


☼☼ TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ

Treball amb impress, prezi o similar i presentació oral al grup sobre les tècniques de gravar i estampar. Cal fer una presentació creativa i ben estructurada segons el guió següent: 

 
Guió del treball:
 1. Títol del treball: Tècniques d’estampació
  A part del títol, en la primera diapositiva de la presentació hi ha de constar el nom dels autors i el nom de l’institut. (no es numera)
   
 2. índex (Segona diapositiva, sense numerar)
   
  A partir d’aquí s’explica amb exemples d'obres ( cal posar el número de pàgina en cada diapositiva):
   
   
 3. què són tècniques d’estampació?
 4. elements principals. Matriu i estampa
 5. com es fa la classificació de tècniques? Enumereu algunes tècniques, com ara: linogravat (estampació en relleu sobre linòleum).
 6. Diferència entre estampació en relleu, buit i planogràfica.
 7. tècniques de gravat en relleu
  a. Xilografia. Què és, materials, procediment i exemples
  b. Linogravat. Què és, materials, procediment i exemples
 8. tècniques de gravat en buit
  a. Punta seca. Què és, materials, procediment i exemples
  b. Aiguafort. Què és, materials, procediment i exemples
 9. tècniques d’estampació planogràfica
  a. Serigrafia. Què és, materials, procediment i exemples
  b. Litografia. Què és, materials, procediment i exemples
   
 10. Alguns exemples il.lustres. per exemple linogravats de Picasso, aiguaforts de Goya, serigrafies de Warhol. També es pot incloure els exemples dins de l'explicació de cada tècnica.
 11. referències (webs, llibres consultats...)
 12. referències de les imatges En tot el treball cal posar a cada imatge un número (exemple imatge 1) i al final del treball s’inclou una pàgina de referències de les imatges. En aquesta pàgina hi conta l’adreça web d’on s’han extret les imatges que no siguin fetes pels propis autors.

PER TROBAR REFERÈNCIES SOBRE TÈCNIQUES DE GRAVAT
Breu història de la impressió, amb classificació de tècniques http://ca.wikipedia.org/wiki/Impressió  
En el web https://sites.google.com/site/visualiplastica4tesoelisenda/la-multiplicacio-de-la-imatge de la professora Elisenda Castells podeu trobar informació sobre les tècniques de gravat. I en el document adjunt de la mateixa autora hi ha molta informació detallada:  Tècniques
http://www.gravat.cat/ Web dedicat al gravat calcogràfic: punta seca, aiguafort, aiguatinta.
En el web http://www.exlibrismo.com/index.php/tecnicas-de-grabado/linoleo hi ha un llistat de tècniques de gravat i algunes explicacions.
Web polonès amb moltes imatges sobre punta seca kenar
Exemples de blogs creats per alumnes:
http://blogdetecniquesartistiques.blogspot.com.es/ Y. Férnandez alumna d'Història de l'Art de la UB


☼☼☼TREBALL DE CREACIÓ PERSONAL

Treball de creació personal que inclogui algun aprofundiment sobre el tema, mostrant una bona implicació personal per fer una recerca . Cal proposar-lo i que s'accepti per part del professorat. 
Per exemple: 
Treball sobre els linogravats de Picasso. En podeu veure alguns a l'exposició de la col.lecció Bancaja  
Treball sobre els gravats de Goya. En podeu veure una col.leció al Museu d'Ibercaja a Zaragoza.
Treball creatiu de gofrat a partir d'objectes quotidians. En podeu veure un exemple: