normes: representació de vistes

La representació de vistes és un dels sistemes per representar l'espai en el pla, i per tant, en el paper. 
Es fonamenta en el sistema dièdric de projecció aplicat al dibuix de l'objecte a partir del que anomenem vistes
Les vistes són el dibuix que es veu al mirar un objecte de front, des de dalt, de costat... 
És a dir són les projeccions d'un objecte segons una direcció sobre un pla perpendicular a aquesta direcció.
 
L'objecte queda representat per la seva vista frontal (projecció en el pla vertical o ALÇAT) i la seva vista superior (projecció en el pla horitzontal o PLANTA), també es pot representar vistes laterals o PERFILS, com a projecció auxiliar.
 
 
http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/diedric/index.htm enllaç on s'explica de manera molt senzilla el traçat de les tres vistes principals. 
Es pot practicar amb quatre cossos molt senzills a l'apartat Avalua't. 
 
CONCORDANÇA DE MESURES
Quan es dibuixen les vistes s'ha de tenir en compte de mantenir la concordança de les mesures que es veuen en vistes relacionades.
 
correspondencia 1
 
VISTES PRINCIPALS
Es poden dibuixar fins a sis vistes principals, que formen un angle de 90º entre elles: l'alçat, la planta, el perfil dret i esquerra, l'alçat posterior i la planta inferior. 
Per la representació es segueix el criteri següent: es tria la vista principal d'alçat que és la que millor defineix l'objecte. 
A partir d'aquí es dibuixen les mínimes vistes necessàries (una, dues, tres...) per tal que la descripció gràfica de l'objecte sigui complerta. 
Normalment els objectes senzills queden determinats amb tres vistes.
 
1.hula-hoop12.   planta alcat prisma
 
3. alcats diferents 
 
Imatge 1. Única vista d'un Hula-hoop necessària per la seva descripció gràfica. 
Imatge 2. Dues vistes en planta i alçat per la concreció del prisma. 
Imatge 3. Exemple de cossos on és necessària la tercera vista de perfil per saber quin és el volum del cos.
 
LA COL.LOCACIÓ DE LES VISTES 
La col.locació més usual de les vistes es fa prenent com a referència la vista d'ALÇAT, i es col.loquen les altres quan sigui necessari, de la següent manera: la planta a sota, el perfil esquerra a la banda dreta, el perfil dret a la banda esquerra, la planta inferior sobre l'alçat i l'alçat posterior a continuació d'un dels perfils.
 
1. SIS VISTES2  
 

 
 
 
 
EXEMPLES
 
1. 2.
 
IMATGE1. Gabriele Mucchi, Cadira apilable, model S.5, 1934-1936. Extret de http://etsavega.net/dibuix2/analisi_9.htm 
IMATGE 2. Alfonso i Renato Bialetti, Cafetera Moka Express, 1930 Extret de http://etsavega.net/dibuix2/analisi_9.htm


EXERCICIS 1☼ EX.REPRESENTACIÓ DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS SENZILLS.

Traçat bàsic de vistes de planta, alçat i perfil de cossos senzills amb l’ajuda d’una quadrícula.311-VISTES-EX9

Per treballar la correspondència entre vistes.


☼EX.REPRESENTACIÓ DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS SENZILLS.

Traçat bàsic de vistes de planta, alçat i perfil de cossos senzills. Cal fer una caràtula i opcionalment una quadrícula amb la unitat bàsica de 5mm. Cal donar valor de línia al dibuix i vigilar la col·locació correcte i  la correspondència entre vistes.

 
img134
 

☼ EX.REPRESENTACIÓ DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS NIVELL MIG.

Traçat bàsic de vistes de planta, alçat i perfil de cossos senzills amb l’ajuda d’una quadrícula.

☼☼ EX.RELACIÓ ENTRE VISTES I VOLUMS

Dibuix d’una tercera vista d’un cos i deducció de la seva forma a partir del traçat donat de les altres dues vistes dièdriques. Cal dibuixar un esbós a llàpis en perspectiva del cos imaginat.
Tingueu en compte de comprovar la idoneïtat entre les vistes i el cos imaginat i la representació del volum de forma entenedora.


311-VISTES-EX11


☼☼☼ EX.DIBUIX DE VOLUMS DIFERENTS A PARTIR D’UN MATEIX ALÇAT

A partir d’una planta proposada, cal deduir diferents formes volumètriques possibles que tenen aquesta mateixa planta i dibuixar-les en les vistes d’alçat i perfil. També cal fer un esbós a mà alçada i en perspectiva de cada cos. I vigilar la idoneïtat entre les vistes i els cossos imaginats i la representació del volum de forma entenedora i proporcionada.


311-VISTES-EX12
☼☼☼ EX.DIBUIX DE LES SIS VISTES D'UN COS

Traçat bàsic de les sis vistes d'un cos senzill amb l’ajuda del seu posicionament.MÉS COSSOS PER REPRESENTAR


EXERCICIS 2


EXERCICIS BÀSICS DE TRAÇAT DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS SENZILLS

311-VISTES-COS1  311-VISTES-COS1-2

EXERCICIS BÀSICS DE TRAÇAT DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS SENZILLS

311-VISTES-COS2311-VISTES-COS2-1

EXERCICIS BÀSICS DE TRAÇAT DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS SENZILLS

311-VISTES-COS3 311-VISTES-COS3-1

EXERCICIS BÀSICS DE TRAÇAT DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS SENZILLS

311-VISTES-COS4311-VISTES-COS4-1

EXERCICIS BÀSICS DE TRAÇAT DE VISTES DIÈDRIQUES DE COSSOS SENZILLS
311-VISTES-COS5 311-VISTES-COS5-1


MÉS COSSOS PER REPRESENTAR