หน้าแรก

    
                                                                  
                                                                    

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด และกีฬานักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32

ประจำปีการศึกษา 2561

ที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก“พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปที่สง่างามล้ำค่า คู่บ้านคู่เมืองพระพิษณุโลก


ข่าวประชาสมพันธ์ 
Comments