Home‎ > ‎

Sweden

Som resultat av de utdragna problemen i Mellanöstern, och den ökande antiisraeliska retoriken, både i USA och i Europa, och senare tiders händelser i den regionen, tror vi att behovet av att stödja ett konservativt förhållningssätt till FREDEN är av största betydelse.

The North Atlantic League, (och  the Abraham Project) bildades för att stödja konservativa frågor och individer i USA, Italien och Israel. The Abraham Project är ett organ från the North Atlantic League (ADN Cultural Foundation Inc.), ett privat, ideellt (501-C-3), opartisk organisation som finns för att främja bestående fred (fred genom styrka) i Mellanöstern och andra regioner i världen.

Under loppet av de nästa tre åren, 2011 till 2014, koncentreras vårt arbete på styrkan hos idéer och delade värderingar och principer som drivkraft för ett fullständigt övervinnande av VÄSTLIGA SAMHÄLLENS STÖRSTA HOT: ISLAMISK FUNDAMENTALISM OCH RADIKAL SOCIALISM. NAL vill göra det möjligt för både politiska ledare så väl som gräsrotsaktivister med inriktad och korrekt information, åstadkommandet av ett nätverk av engagerade individer som delar liknande värderingar, principer och objektiv. Vi strävar efter ett ge en starkare röst och profil till konservativa som uttrycker och engagerar i försvaret av Israel.

Grundvärderingar i den västliga civilisationen vilar på judisk-kristna principer och historia. Idag ser vi en snabb upplösning av vår nations ekonomiska, moraliska och andliga fiber. Korruption på högre ort bringar på fall nationer och även ett imperium. Som en student av det antika Rom vet jag. Västlig civilisation och USA är på gränsen till CIVIL kollaps om vi inte börjar städa upp i underhuset och senaten, följer upp med Wall Street, massmedia och rättssystemet. I Europa har vänsterrörelsen och dess förvrängda synpunkter bringat fram oräkneliga problem, inte minst: utbredd (miljontals) illegal invandring och den medföljande missvisningen av allmänna valresultat. Och det är vad de liberala och den radikala vänstern kommer ned till oss med, i USA, idag.

I Italien har konservativa partier om och om igen besegrat vänsterkoalitioner, den italienska ekonomin är i bättre skick än de flestas, och några av våra bästa amerikanska, italienska och israeliska konservativa kan hjälpa oss att identifiera de svaga punkterna i de socialistiska och islamiska agendorna.

 

 

VARFÖR NI BORDE STÖDJA VÅR ORGANISATION

Idag, i början av det tjugonde århundradet, ser vi en värld i snabb förvandling. Vi har nått en kokpunkt, ett ögonblick som har beskrivits som en: ”temporal singularity”, en period i vår historia, förmodligen under nästa årtionde, när summan av alla tekniska och sociala förändringar kommer att resultera i en radikal omvandling av mänskligt samhälle.

När de första atombomberna förstörde städerna Hiroshima och Nagasaki vaknade världen upp i en annan tidsålder.

 

Ett årtionde efter attackerna mot World Trade Center under den 11 september 2001, måste vi uppmärksamma behovet av en vidare övergång från vad som har beskrivits som informationsåldern (och desinformation) till vad som jag kallar vishetens tidsålder.

Det allra viktigaste i den nya tidsperioden är att kunna anpassa till konstant förändrande omständigheter, att med kurage leda både våra individuella liv så väl som våra samhällen, till att förstå hur framtida förändringar kommer att äga rum och i vilken grad vi kan påverka dem.

Vi  behöver veta vad vi vill och vad vi värderar. Vi behöver gå till roten till våra önskningar, från de mest  grundläggande, som mat och husrum, till högre och ädlare aspirationer som rättvis och frihet. De regler och värderingar vi beslutar att följa är de som definierar vår civilisation, precis som politik, ekonomi och kultur i en nation bara är en reflektion av dess lagar och ideal.

 

NAL (och ABRAHAM PROJECT) har satts upp med syftet att höja medvetandet om våra nutida konflikter och utmaningar, vi behöver etablera nätverk, diskutera agendor och program, och förbereda en långtidsplan hur man övervinner islamisk fundamentalism och våld, radikal socialism och deras vilseledande desinformationspropaganda, och ersätta dem med sanningsenliga, ärliga judisk-kristna värderingar och principer, som liv, frihet och den fredliga strävan efter lycka och glädje.

Om någon av de nya metoderna  och tillvägagångssätten att övervinna den radikala vänstern skisserat i vårt program har slagit an eller gett en vink om en idé eller en ny vision, är er generösa donation djupt uppskattad och välbehövlig. Var snäll skriv checker till: the Abraham Project, och sänd till: North Atlantic League, 351 South Cypress Road, Pompano Beach, Florida, 33060.

Tack så mycket.

Comments