Home‎ > ‎

MONGOLIA


Умард Атлантын Холбоо буюу Нэгдсан Холбоо нь улс төрийн удирдагчид мөн иргэдийн хөдөлгөөний үйл ажиллагааг төвлөрсөн, үнэн зөв мэдээлэлтэйгээр дэмжин батжуулж, Америкийн Үндсэн Хууль болон Эрх Чөлөөний Тунхагт бичигт заагдсан амьдрал, эрх чөлөө, аз жаргалыг эрхэмлэн дээдэлсэн тэдгээр үнэт зүйлс, зарчмыг баримтлан хуваалцах хувь хүмүүсийн хамтын сүлжээ холбоог бий болгож өгөхийг зорьж байна. Амьдрал, эрх чөлөө нь хүн төрөлхтөний соёл, уламжлалын салшгүй гол үнэт зүйлс бөгөөд чөлөөт зах зээл, ардчилал нь эрх чөлөө, хариуцлагын яруу тод илрэл билээ. 
Comments