(2) Link เว็บไซต์ที่ช่วยในการเรียนภาษานอร์เวย์ และหนังสืออ้างอิง

ผู้เขียนเว็บเพจนี้ ได้สำเร็จการศึกษาภาษานอร์เวย์ ระดับประกาศนียบัตร Norskprøve 3 เมื่อปี พ.ศ. 2553
โดยใช้เวลาเรียน 6 เดือนต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ไม่รู้วิธีอ่านอักษรภาษานอร์เวย์เลย
เนื่องจาก อาจารย์ที่โรงเรียนพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า 
ผ่านเกณฑ์ระดับ Norskprøve 2 ตั้งแต่ชั้นเรียน จึงส่งชื่อให้ข้ามชั้นไปสอบในระดับ Norskprøve 3
โดยไม่ต้องสอบผ่านประกาศนียบัตรระดับ Norskprøve 2 ก่อนตามเกณฑ์โดยทั่วไป 
ซึ่งการที่สามารถสอบผ่านครั้งนี้ นอกจากจะอาศัยความรู้ที่อาจารย์สอนในห้องเรียน ตลอดจนสื่อการสอน
ที่ทางโรงเรียนจัดให้ ได้แก่ CD และเอกสารการเรียนต่างๆ แล้ว
ยังต้องอาศัยการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษานอร์เวย์ทุกๆ ท่าน
ซึ่งในการแปลคำ หรือ ประโยคหนึ่งๆ ให้เราสามารถเข้าใจได้กระจ่างขึ้น อาจจะต้องใช้หลายเว็บไซต์ด้วยกัน ได้แก่

Google 

- ผู้เขียนมักจะใช้เว็บนี้ เพื่อค้นหาตัวอย่างและตรวจสอบวิธีการใช้คำศัพท์แต่ละคำ 
หรือวิธีการแต่งประโยคจากคำศัพท์นั้นๆ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการใช้คำศัพท์ที่เรียนมามากขึ้นกว่า
ที่ปรากฏในตำราเรียน แต่ก็ต้องระวังว่า ข้อความในบางเว็บไซต์ที่ค้นเจอ หรือแม้แต่ในข่าวหนังสือพิมพ์ 
อาจจะเขียนผิดหลักไวยากรณ์บ้าง ซึ่งเราก็สามารถนำเอาประโยคที่ค้นเจอไปสอบถามอาจารย์ที่โรงเรียน
เพื่อให้มีความเข้าใจการแต่งประโยคในกรณีที่แตกต่างกัน แม้ใช้ศัพท์คำเดียวกันมากขึ้น

พจนานุกรม ภาษานอร์เวย์ 

Google Translation

- การใช้เว็บนี้ ผู้เขียนมักจะใช้แปลจากภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาอังกฤษมากกว่า ที่จะแปลเป็นภาษาไทย
เนื่องจากการเรียงลำดับคำในประโยค และผลการแปลที่ได้จะถูกต้องกว่า 
- นอกจากจะใช้แปลแบบคำต่อคำแล้ว ควรจะใช้ในการแปลทั้งประโยคควบคู่กันไป
เนื่องจาก การพิมพ์ลงไปทั้งประโยค Google จะเลือกคำที่มีความหมายเหมาะสมกับประโยคนั้นๆ ให้ด้วย
- หากมีคำใดที่แปลออกมาแล้ว ยังอ่านไม่ค่อยเข้าใจ เรายังสามารถคลิ๊กไปที่คำที่แปลออกมาแล้ว 
เพื่อให้ Google แสดงคำอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันออกมาได้ด้วย
- นอกจากนั้น เว็บนี้ ได้รับการพัฒนาให้ออกเสียงคำ หรือประโยค ที่เราพิมพ์และแปลออกมาแล้วได้ด้วย
ซึ่งการออกเสียงแบบนี้ เป็นสิ่งช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นกว่าเพียงการเปิดอ่านหนังสือพจนานุกรม 

Longdo Dictionary

- เป็นเว็บ Dictionary อังกฤษ-ไทย,  ไทย-อังกฤษ  ซึ่งเราจะได้พบคำศัพท์จาก Dictionary หลายเล่มในเวลาเดียวกัน
- หลังจากที่เราทราบว่า คำในภาษานอร์เวย์  แปลออกมาเป็นคำภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้ว
หากเราไม่เข้าใจชัดเจน ก็นำเอาคำภาษาอังกฤษที่ได้ มาค้นในเว็บ Longdo ก็จะได้ความเข้าใจที่กระจ่างขึ้น
รวมทั้งได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไปในตัว
- และในอีกกรณี คือ เมื่อเราไม่ทราบว่า คำภาษาไทย แต่ละคำแปลเป็นภาษานอร์เวย์ว่าอะไร
เราก็หาคำแปลไทย-อังกฤษ ในเว็บนี้ก่อน แล้วนำเอาไปแปล อังกฤษ-นอร์เวย์ ใน Google Translation ต่อไป

เว็บ Intro สำหรับเรียนวิชาสังคม

ภาคภาษานอร์เวย์ http://introbokmal.cappelendamm.no/
ภาคภาษาอังกฤษ http://introengelsk.cappelendamm.no/
ภาคภาษาไทย http://introthai.cappelendamm.no/
เว็บเพจเหล่านี้เป็นข้อมูลเสริมของคู่มือนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาสังคมนอร์เวย์
- ในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ จะมีบทแปลครบทั้ง 3 ภาษา เป็นส่ิงที่มีประโยชน์มาก
ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการค้นคว้าจาก dictionary แต่ผู้อ่านต้องมีความรู้ทางไวยกรณ์ที่ดีในระดับหนึ่ง
จึงจะใช้ประโยชน์จากการอ่านเว็บเพจนี้ได้มาก
*** สำหรับท่านที่ต้องการสอบระดับ Norskprøve 3 ควรอ่านเว็บนี้เป็นอย่างยิ่ง จะช่วยท่านได้มาก
และสามารถคัดเลือกจดจำบางประโยคไปประยุกต์เข้ากับการทำข้อสอบข้อเขียน หรือสอบพูด
เช่น ในหมวดบทสัมภาษณ์ เพราะจะใช้คำศัพท์ที่ง่ายกว่าในหนังสือเรียน

เว็บที่ใช้ควบคู่กับการศึกษาเนื้อหาในตำราเรียน เป็นสิ่งที่เราควรเข้าไปทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ
ซึ่งเว็บเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำภาษานอร์เวย์ได้เร็วขึ้น
ได้แก่


เว็บหนังสือพิมพ์ที่มีปุ่มให้กดฟังวิธีการออกเสียง สามารถเลือกฟังด้วยการ Drag คลุมเฉพาะคำหรือประโยคที่ต้องการได้้
หนังสือแนะนำและเป็นหนังสืออ้างอิงที่ใช้ประกอบการเขียนเนื้อหาในเว็บนี้

หนังสือ Enkel norsk grammatikk

หนังสือพจนานุกรม ไทย-นอร์เวย์​​ และ นอร์เวย์-ไทยหนังสือ Her bor vi เล่ม 1 และ 2 

หนังสือ På vei

หนังสือ Her på berget สำหรับการสอบระดับ Norskprøve 3

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์ดีมาก
ข้อมูลสถิติและเนื้อหาจะท้นสมัยและเข้มข้นกว่า Stein på stein

หนังสือ Stein på stein สำหรับการสอบระดับ Norskprøve 3

เล่มนี้จะใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายกว่า Her på berget 

หนังสือ Practical Norwegian Grammar สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างที่หลากหลายComments