Úvod/Introduction


V rámci projektů Norských fondů Norwegian Literature: Location experience and European perspectives Language acquisition in the context of traditional and contemporary culture in Norway byly založeny i tyto stránky, které mají za úkol seznámit zájemce s oběma projekty a i s dalšími aktivitami odehrávajícími se na nordistice Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU v Brně. Internetové stránky budou prezentovat i jednotlivé návštěvy, spojené s Norskem.

This web site was created as a part of the projects of Norwegian Funds Norwegian Literature: Location experience and European perspectives and Language acquisition in the context of traditional and contemporary culture in Norway. The meaning of this site is to familiarize interested readers with the two projects and also with other activities taking place on nordistics at Department of Germanic, Nordic and Dutch Studies at The Masaryk University in Brno. The website will also present individual guests connected to Norway.