Föreningen

Föreningens syfte är att verka för den gemensamma trevnaden i byn, samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse gentemot kommun och myndigheter.
Medlem i Norrskogs byalag kan erhållas av boende och/eller fastighetsägare utmed Norrskogsvägen och Norrbackavägen.

Medlemsavgift: 100 kr/vuxen

Handelsbanken konto: 643 181 962 (clearing nr 6817)

E-post: norrskogsbyalag@gmail.com

 

Styrelse
Bengt Sjöberg, Ordförande
Camilla Almgren, Kassör
Annika Ullner, Sekreterare
Hasse Andersson, Suppleant
 
Valberedning
Bertil Raue
Hasse Andersson
 
Revisor
Bertil Raue

 

Subpages (1): Anslagstavla
Comments