ผลงานภาพเขียนของ น.ณ ปากน้ำชื่อภาพ " ทิวทัศน์จันทบุรี"
สีน้ำมันบนผ้าใบ พ.ศ.2497

ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทองประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่6 พ.ศ.2498
ปัจจุบันเป็นสมบัติของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ชื่อภาพ " จิตรกร เปรม ไสยวงศ์"
สีชอล์ค  พ.ศ.2502


ชื่อภาพ " เด็กหญิง"
สีชอล์คบนกระดาษชื่อภาพ "สุวรรณี  สุคนธา "
สีเทียนบนกระดาษ พ.ศ.2498


ชื่อภาพ " พระในกุฏิ "
สีน้ำมันบนไม้  พ.ศ.2508


ชื่อภาพ "มอห์ม"
สีชอล์คบนกระดาษ
ชื่อภาพ  " ดอกไม้"

สีน้ำบนกระดาษ  พ.ศ. 2535
ชื่อภาพ " ข้างหลังทีทำงาน วิริยะประกันภัย"
สีน้ำบนกระดาษชื่อภาพ " ประตูทางเข้าบ้านตรอกมะยม"
สีน้ำบนกระดาษ
ชื่อภาพ " หลังวัดมหาธาตุ อยุธยา "
สีน้ำบนกระดาษ  พ.ศ. 2500
Comments