Přehled databází

Rozcestník volně přístupných bibliografických databází technických norem a standardů

Vítejte na rozcestníku bibliografických záznamů technických norem v ČR a v zahraničíVšechny uvedené odkazy jsou přístupné zdarma (access free). Zpoplatněn je až následný přístup k jednotlivým standardům a normám, pouze výjimečně jsou dílčí standardy zpřístupněny bez poplatků.

Základní přehled:

 • ANSI (American National Standards Institute)
 • ASTM (American Society for Testing and Materials)
 • ASPI (Automatizovaný systém právních informací)
 • BSI (British Standards Institution)
 • CEN (European Committee for Standardization)
 • CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
 • DIN (Deutsches Institut für Normung)
 • ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
 • IEC (International Electrotechnical Commission)
 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • ICS (International Classification for Standards)
 • IHS ((IHS Standards Expert)
 • ISO (International Organization for Standardization)
 • ITU (International Telecommunication Union)
 • NISO (National Information Standards Organization)
 • NSSN (National Resource for Global Standards)
 • STN (Slovenské technické normy)
 • TNI (Technické normalizační informace)
 • ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
 • W3C (World Wide Web Consortium)
 • WIPO (World Intellectual Property Organization)
 • WSC (World Standards Cooperation)
 • WSSN (World Standards Service Network)

Často používané odkazy:
(aktuální seznamy k datu 30. 06. 2013)

RSS kanál nových ČSN norem:

Normonovinky


Podřízené stránky (20): ANSI ASPI ASTM BSI CEN DIN ETSI IEC IEEE IHS ISO ITU NISO NSSN STN TNI ÚNMZ W3C WIPO WSSN
Comments