Khatam Surah 47‎ > ‎

Muhammad

{47}
MUHAMMAD
(Nabi Muhammad)  1~38.
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. Orang-orang yang tidak percaya dan berpaling dari jalan Allah, Ia batalkan amal-amal mereka.

2. Dan orang-orang yang beriman serta berbuat (amal-amal) yang baik-baik dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, pada hal ialah kebenaran dari Tuhan mereka, Ia akan hapuskan dari mereka kejahatan mereka, dan Ia akan memperbaiki keadaan mereka.

3. Yang demikian, kerana orang-orang yang tidak mahu percaya, suka menurut yang batil, sedang mereka yang beriman, menurut kebenaran dari Tuhan mereka demikianlah Allah menerangkan kepada manusia  perbandingan-perbandingan mereka.

4. Maka apabila kamu betemu dengan mereka yang kafir, pancunglah leher-leher mereka, sehingga apabila kamu telah hebatkan peperangan atas mereka, keraskan lah penawanan. Maka sesudah itu, bolehlah (kamu) lepaskan (mereka), dan bolehlah (kamu) minta mereka ditebus, sampai berhenti peperangan. Demikianlah, dan kalau  Allah kehendaki, nescaya ia balas mereka itu, tetapi (ia tidak berbuat demikian), kerana ia hendak mengadakan percubaan antara sebahagian dari kamu  dengan sebahagian, sedang orang-orang yang terbunuh dijalan Allah, tidak sekali-sekali ia sia-siakan amal-amal mereka.

5. Ia akan pimpin mereka dan bereskan keadaan mereka.

6. Dan ia akan masukkan mereka kedalam syurga yang ia pernah beritahukan nya kepada mereka.

7. Hai orang-orang yang beriman ! jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya ia tolong kamu, dan ia teguhkan  langkah-langkah kamu.

8. Dan orang-orang yang tidak percaya, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan ia tidak anggap amal-amal mereka.

9. Yang demikian kerana mereka benci kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah, lantaran itu ia gugurkan amal-amal mereka.

10. Maka tidaklah mereka itu berjalan-jalan dibumi, lalu memperhatikan bagaimana keadaan akibat orang-orang sebelum mereka ? Allah telah binasakan mereka, dan bagi orang-orang yang tidak mahu percaya, adalah (akibat-akibat) seperti itu.

 

11. Yang demikian , kerana sesungguhnya Allah itu pengawal bagi orang-orang beriman, sedang sesungguhnya  orang-orang kafir itu tidak ada pengawal bagi mereka.

12. Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang beriman dan berbuat (amal-amal) yang baik-baik kedalam syurga-syurga yang mengalir padanya sungai-sungai, dan orang-orang yang tidak percaya itu bersenang-senang dan maka sebagaimana binatang-binatang makan, sedang neraka (adalah) tempat tinggal mereka.

13. Dan ada beberapa negeri yang (ahlinya) lebih kuat daripada (ahli) negeri mu yang mengusir mu. Kami telah binasakan  mereka, maka tidak ada sebarang penolong bagi mereka.

14. Maka apakah orang yang berjalan atas keterangan dari tuhan nya, (sama) seperti orang yang dinampakkan baik amal kejahatan nya serta mereka mengikuti hawa nafsu mereka ?

15. Perbandingan (penduduk) syurga yang dijanjikan kepada orang yang berbakti, yang didalamnya  ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah, dan ada sungai-sungai dari susu yang tidak beralih rasanya, dan ada sungai-sungai dari arak yang sedap bagi orang-orang yang meminum nya, dan ada sungai-sungai dari madu yang disaring dan bagi mereka didalamnya ada macam-macam buah-buahan dan pengampunan dari Tuhan mereka (adalah) sama seperti (penduduk) yang kekal dalam nereka dan diberi minum air yang mendidih sangat sehingga menghancurkan isi-isi perut mereka ?

16. Dan sebahagian dari mereka ada yang mendengarkan mu, sehingga apabila mereka keluar dari sisi mu, maka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu; “apa yang ia katakan tadi ?” mereka itu ialah orang-orang yang Allah mentera’ai atas hati-hati mereka, kerana mereka menuruti hawa nafsu mereka.

17. Dan orang-orang yang terpimpin itu ialah tambah pertunjuk kepada mereka, dan ia beri kepada mereka (sifat) penjagaan diri mereka.

18. Maka bukankah mereka tidak menunggu melainkan saat (kejatuhan mereka) yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba ? tetapi sesungguhnya telah datang tanda-tanda nya. Oleh itu, bagaimana kah (bisa berguna) buat mereka peringatan (yang diberi kepada) mereka, apabila datang (saat)  itu kepada mereka ?

19. Oleh itu, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak  ada (sebarang) Tuhan (yang layak disembah) melainkan Allah, dan mintalah perlindungan bagi  buat amal mu, dan bagi mukmin dan mukminat, dan Allah mengetahui tempat usaha kamu (disiang hari) dan tempat kembali kamu.

20. Dan berkata orang-orang yang beriman; “mengapakah  tidak diturunkan satu surat ?” tetapi apabila diturunkan satu surat yang tegas dan disebut padanya (wajib)  perang, engkau lihat orang-orang yang dalam hati-hati mereka ada panyakit itu melihat kepada mu dengan penglihatan orang yang pengsan lantaran takut akan mati, maka lebih utama bagi mereka.

 

21. Ketaatan dan omongan yang pantas. Maka  apabila sudah jadi wajib urusan (perang) itu, lalu mereka setia kepada Allah, nescaya adalah yang demikian lebih baik bagi mereka.

22. Maka apabila tidak bisa jadi, maka kamu berkuasa, bahawa kamu membikin rumah dibumi dan memutus-mutuskan perhubungan keluarga kami ?

23. Mereka itu (ialah) orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu ia tulikan mereka dan butakan pandangan-pandangan mereka.

24. Maka tidak kah mahu mereka perhatikan Quran ? aau adakah atas hati-hati (mereka) itu tutupan-tutupan nya?

25. Sesungguhnya orang yang mundur melangkah kebelakang sesudah ternyata bagi mereka pertunjuk kan itu, syaitan telah mudahkan mereka (berbuat dosa)  dan panjangkan angan-angan bagi mereka.

26. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka (yang munafik) berkata kepada orang-orang yang musrik) yang benci kepada apa-apa yang Allah telah turunkan; “kami akan turut kamu dalam sebahagian (dari) urusan (kamu)”, tetapi Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan.

27. Maka bagaimanakah (hibatnya) apabila melaikat menerima mereka sambil memukul muka-muka mereka dan belakang-belakang mereka !.

28. Yang demikian itu kerana mereka turut apa-apa yang memurkakan Allah, dan (kerana) mereka benci kepada keredhaan nya. Lantaran itu, Allah sia-siakan amal-amal mereka.

29. Apabila orang-orang yang dalam hati-hati mereka ada penyakit itu menyangka, bahawa Allah tidak akan nyatakan kedengkian mereka ?

30. Dan  kalau kami kehendaki, nescaya kami unjuk kan mereka kepada mu, tetapi tentu engkau telah kenal mereka dengan tanda-tanda mereka, dan sesungguhnya tentu engkau akan ketahui (rahsia-rashia) mereka dari omongan (mereka) dan Allah mengetahui amal-amal kamu.

 

31. Dan sesungguhnya kami akan beri percubaan kepada kamu sehingga kami buktikan orang-orang yang bersungguh-sungguh dari antara kamu dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dari antara kamu dan orang-orang yang sabar, dan (sehingga) kami nyatakan  hal-hal kamu.

32. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dan menghalangi (manusia) dari (jalan) Allah dan menentang Rasul, sesudah ternyata bagi mereka pimpinan (nya) itu, tidak akan membahayakan sedikit pun kepada Allah tetapi ia akan gugurkan amal-amal mereka.

33. Hai orang-orang yang beriman ! taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu batalkan amal-amal kamu.

34. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kemudian mereka mati, sedang mereka (tetap) tidak percaya maka tidak akan Allah ampunkan mereka.

35. Maka janganlah kamu lemah, dan janganlah kamu mengajak (mereka)  kepada perdamaian, kerana kamulah yang akan menang, lentaran Allah berserta kamu, dan tidak akan ia sia-siakan terhadap kamu akan amal-amal kamu.

36. Penghidupan didunia ini tidak lain melainkan permainan dan pelalaian, tetapi jika kamu beriman dan berbakti, ia akan beri ganjaran-ganjaran kamu, dan tidak akan ia minta harta-harta kamu.

37. Jika ia minta kepada kamu harta kamu nyata ia minta kepada kamu dengan sunguh-sungguh, nescaya kamu membakhil, dan (kebakhilan) itu akan menempatkan kebencian-kebencian kamu.

38. Nah !  kamu (adalah) orang-orang yang diajak untuk membelanjakan (harta) dijalan Allah, tetapi dari antara kamu ada yang bakhil, pada hal barang siapa bakhil, maka tidaklah ia bakhil melainkan terhadap dirinya sendiri, sedang Allah itu tidak perlu (kepada kaum), tetapi  kemulah yang berkeperluan (kepadanya), dan jika kamu berpaling, Allah akan ganti satu kaum yang lain dari kamu, kemudian mereka tidak jadi sepeti kamu.

 

Comments