Ulasan Surah 87‎ > ‎

Al-Imran 1~200

                                                              [Previous] [Next] [Home]

Al-Imran, dari  Ayat 91~100

91. Sesungguhnya mereka yang kufur, lalu mati, pada hal mereka tetap kafir itu, tidak akan diterima dari seorang dari mereka  emas sepenuh bumi, walau pun ia hendak menebus diri dengan itu. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapat pembantu-pembantu.

JUZUD KE 4.

92. Kamu tidak akan mendapat balasan kebaikan kecuali kamu mendermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa  yang kamu derma kan itu, Allah mengetahui akan dia.

93. Semua makanan dahulu nya adalah hal bagi bani Israel, kecuali apa-apa yang Israel haramkan sendiri atas  diri nya sebelum diturun Taurat. Katakan; “Kalau bagitu, bawalah Taurat dan  bacalah akan dia, jika memang kamu itu orang-orang yang benar”.

94. Oleh sebab itu, barang siapa berdusta atas nama Allah sesudah demikian, maka mereka itu ialah orang-orang yang zalim.

95. katakan lah “Allah telah benar”, lantaran itu, turutlah agama Ibrahim yang lurus dan bukan lah ia seorang daripada kaum musrikin.

96. Sesungguhnya pertama rumah yang didirikan untuk ibadat manusia ialah yang di Bakkah (Mekah), sebagai rumah yang berkat dan pertunjukan bagi manusia.

97. Disitu ada tanda-tanda yang nyata, iaitu tempat berdiri Ibrahim dan barang siapa masuk kedalam nya  amanlah dia, dan kerana Allah, wajib atas manusia pergi kerumah itu yakni siapa yang berdaya kesana, dan barang siapa kufur, maka sesungguh nya Allah itu terkaya daripada makhluk-makhluk.

98. Tanyalah; “Hai ahli kitab ! mengapakah kamu kufur kepada perintah-perintah Allah, pada  hal Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan?”.

99. Tanyalah; “Hai ahli kitab ! mengapa kamu membalingkan dari jalan Allah akan orang-orang yang telah beriman, dengan maksud hendak menunjukkan bahawa jalan  Alah itu bengkok, pada hal kamu menyaksikan kebenaran ?  dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan ?”.

100. Hai orang-orang beriman ! kamu taat kepada segolongan dari kafir-kafir yang diberi kitab itu, nescaya mereka kembalikan kamu jadi kafir-kafir sesudah kamu beriman.

 

Sumber dari;
[] http://www.facebook.com/groups/324533024305472/doc/328798820545559

Following Twitter;
[] https://twitter.com/tammpajgmail/status/657934611398266880
.
Comments