O'hoj!

Foto:Blekinge Museum
 
 Foto: Blekinge Museum
 
 
 
 
Kustkulturfestivalen Sail Husavik på norra Island 2011, www.sailHusavik  blev början på ett omfattande nordiskt samarbete och nätverksbyggande om och kring vår gemensamma kustkultur. Nätverket drivs för närvarande av Islands Fyrförening, Landsforeningen Kystkultur Danmark,Förbundet Kysten i Norge, Färöarna och Sveriges Segelfartygsförening, alla idella organisationer.  
Vi vänder oss till enskilda, institutioner och föreningar. I och med samarbetet, aktiveras såväl enskilda personer på gräsrotsnivå,som de mest kvalificerade yrkesverksamma personerna, som intresserar sig för miljöfrågor, arkeologi, matkultur, dans och hantverk, vid kust och hav.Nätverkets aktiviteter förbereds och utarbetas efter Nordiska Ministerrådets straegi.
 
Målet med aktiviteterna är att både specialister och andra intresserade personer skall mötas, lära, förmedla och skapa relationer. Målet är också att stödja uppbyggnad av kultur vid kusten, introducera den för den breda allmänheten, göra människor medvetna om denna del av ländernas kulturarv och jordens ekosystem och det hot som finns mot våra kustbygder.
 
Genom att aktivt delta i nätverket Nordisk Kustkultur stödjer man betydelsefulla satsningar på nordiska miljöfrågor och kustkultur och introducerar dem i närmiljön. Därtill förväntas nätverket kunna förstärka samarbete och innovation i ländernas glesbygder.
 
Vi värnar för rent hav och respekt för vårt kulturarv vid ländernas kuster.
 
Vid vår tredje kustkulturfestival som hålls i Karlskrona,Sverige, 2-7 juli, med deltagande från alla våra nordiska länder, kommer vi att samla alla intresserade till ett första konstituerande möte, för att bilda Föreningen Nordisk Kustkultur.
 
 
Nordisk kustkulturfestival i Karlskrona 2-7 juli 2013 har möjliggjorts genom ett frikostigt stöd från Nordisk Kulturfond samt Karlskrona Kommun,( Fabas och Statens Maritima Museer.(Marinmuseum)