Om Nordbryggan Ideell Förening

   
Hur föreningen kom till:
Lennart Sundelius, Mikael Hassler och Thomas Fogelberg ingick i hamngruppen, som var utsedd av markägaren, Nösunds samfällighetsförening (NSF). Hamngruppen hade till uppgift att utreda hamnens framtid.
De pratade med entreprenör om möjlig upprustning av hamnen och fick offert på kostnaden för detta. Tanken var att markägaren skulle upprusta hamnen och arrendera ut till Föreningen Nösund alternativt driva hamnen själva. Det visade sig vara en svår nöt att knäcka både inom ramen för ekonomin och p.g.a. stadgarna i NSF.
För att gå vidare, och för att nösundsborna fortsatt skulle ha en hamn för sina båtar, bildades Nordbryggan Ideell Förening av hamngruppen den 2 oktober 2017. Förslag till stadgar togs fram och de som hade båtplatser kallades till Konstituerande medlemsstämma den 4 november 2017. Stadgarna antogs och styrelse, revisorer och valberedning valdes.