Imaginaj mondoj


 

La ĉi suba listo enhavas nur la planedoj de mia universo loĝataj de inteligentaj specioj: 

 Stelo                     Planedo                 Distanco de Tero (lumjaroj)

61 Cyg A               Elisabeta                           11.40

                               Urania                                11.40

                               Mihai                                  11.40

70 Oph                   Ater                                   16.64

Altair                      Artemis                             16.72

                               Atlantide                           16.72 

                               Thethys                             16.72

Fomalhaut B         Rocannon                          24.97

Elirion                    Herbalia                              >50