หน้าแรก


แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.เลย 2

ม จำกัด (มหาชน) และนักเรียนในโครงการ Thailand Go Green รวม 14คน เข้าพบ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ข้อมูลการประกวดในปี 2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานได้ร่วมกับ บริษัท บางจาก ปิโตเลี่ยม จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการประกวด Thailand Go Green ตั้งแต่ปี 2550 เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่อง 3ปี โดยจะเน้นเรื่อง แปลงขยะเป็นทองเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษา และนำความรู้ไปเผยแพร่ในโรงเรียน ผู้ปกครองรวมทั้งชุมชนใกล้โรงเรียน