Britten Liturgisch

zondag 24 november 2013
12.00 uur 
Grote of Jacobijnerkerk

Mattins (Anglicaans ochtendgebed), medewerking wordt verleend door de Ichthuscantorij o.l.v. Sjouke en Geke Bruining; Orgel: Theo Jellema
De Mattins is in de Anglicaanse kerk een ochtenddienst met een vaste orde van dienst.
In deze Mattins worden drie werken van Benjamin Britten uitgevoerd:
- Te Deum in C
- Jubilate in C
- Chorale after an Old French Carol.

Britten voltooide zijn Te Deum op 17 september 1934. Het stuk is gecomponeerd voor Maurice Vinden en het Koor van St. Mark’s in Londen. Maar de première werd op 13 november 1935 uitgevoerd door het St. Michael’s koor uit Cornhill. Vinden en koor zongen het op 27 januari 1936. Het Te Deum is geschreven voor sopraansolo, vierstemmig koor en orgel. De tekst is een hymne, gedateerd rond het jaar 400, ook wel de ‘Ambrosiaanse hymne’ genoemd.

Jubilate Deo in C is in 1961 geschreven als aanvulling op het Te Deum van Britten. Het werk werd gecomponeerd op verzoek van de Duke of Edinburgh. Een vierstemmig koor met orgel voerden Jubilate Deo op 16 juli 1961 in St. George’s Chapel, Windsor Castle voor het eerst uit. De tekst is die van psalm 100.

Chorale after an Old French Carol
De tekst van het Chorale after an Old French Carol is een gedicht van W.H. Auden en komt uit het kerstoratorium For the Time Being (1941), in het Nederlands vertaald als In de Tussentijd. Het is een heel indrukwekkende tekst en erg jammer dat Britten maar twee korte stukjes op muziek heeft gezet. Het koraal staat ongeveer halverwege in het oratorium, daar waar de volkstelling verordonneerd wordt. De verteller neemt dan uitgebreid de tijd om de grootsheid van het Romeinse Rijk - "dit duizendjarig rijk"- en de keizer te bezingen (NB: geschreven in 1941!!]). Verrassend is dat deze monoloog tegen het einde een wending neemt.

plaats: 
Grote of Jacobijnerkerk
Jacobijnerkerkhof, Leeuwarden
aanvang: 12.00 uur

toegangsprijs: gratis; kaarten bestellen niet mogelijk.


Comments