Huizen Voor Groen??

 

 NIET DOEN!!


Contact met de bewonerscommissie Noordelijk Gagel Groen 

27 februari 2010

SP steunt Noordelijk Gagelgroen

sp-gagel-3

voor een filmverslag zie 

YouTube-video

 januari 2010

DEKSELSE OPTOCHTEN IN UTRECHTSE WIJKEN
Scholen, kinderen en hun ouders houden zaterdag 16 januari 2010 dekseloptochten in Utrechtse woonwijken. In Voordorp, Overvecht en Rijnsweerd zijn al scholen gemobiliseerd. In andere wijken langs de ring Utrecht worden nog scholen gezocht. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ondersteunt deze actie.

Bewonersgroepen in de wijken en zeker ook de BNGG maken zich zorgen over de mogelijke verbreding van de snelwegen rond Utrecht. Zoals bekend zijn er plannen voor verbreding van de A27 en de A12. Ook de Noordelijke Randweg wordt een autoweg waar 100 km/uur wordt gereden.

De BNGG en andere bewonersgroepen maken zich zorgen om de slechte luchtkwaliteit, aantasting van hun parken en het enorme verkeerslawaai. De wijken hebben nu al veel verkeerslawaai en de wijkbewoners zijn bang dat dit lawaai met de snelwegplannen nog meer zal toenemen.

Scholen, ouders en kinderen worden opgeroepen mee te doen aan de dekselse optochten die op 16 januari worden gehouden.

Wil je met jouw school ook meedoen of ben je een bezorgde bewoner? Onderneem actie en meld je voor informatie bij de NMU, Pepijn Binkhorst of Pine Berg (p.berg@nmu.nl) 030-2544457.

Zaterdagmiddag 16 januari : 
Overvecht Noord: vertrek 13.30 uur van schoolplein Pagodedreef

Overvecht Zuid: vertrek 13.30 uur van schoolplein Dianadreef

Eindtijd ± 14.30 uur


Voor de andere wijken kunt u contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer van de NMU.

Zie ook www.utrechtsnelweg.nl en voor het Rapport De Kracht van Utrecht naar www.vriendenvanamelisweerd.nl.


7 Juli 2009: Gemeente presenteert resultaten van de inspraak

Het zal niemand verrassen:In de groene zone gaat volop gebouwd worden als het aan het College van B&W ligt. De reactie in het AD van de Bewonerscommissie NoordelijkGagelGroen is hier te lezen.Zie de site van de gemeente voor de Nieuwsbrief nummer 7.

14 Maart 2009: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

GroenLinks heeft eieren voor zijn geld gekozen. Na het breed uitgemeten gemarchandeer in Kanaleneiland heeft GroenLinks ingezien dat de achterban bepaald niet blij zal zijn dat deze partij in Utrecht als een schoothondje van de woningcorporaties en de wegenbouwers blijkt te functioneren.
Met het vertrek uit het college wordt nu alsnog getracht gezichtsverlies te voorkomen.

Al eerder dit jaar (20 januari) organiseerde de PvdA opeens een avond over "illegale bewoning in Overvecht". Niet toevallig vond deze discussieavond plaats in het nieuwe Dreef ontmoetingscentrum, een steenworp verwijderd van al het groen dat op de nominatie staat om te verdwijnen als dezelfde PvdA het voor het zeggen blijft houden binnen het college.
Blijkbaar was ook hier de behoefte groot om in de wijk die volhangt met posters tegen de PvdA plannen een ander gezicht te laten zien.

De verkiezingen komen eraan en dan zal er worden afgerekend met deze slopers!

 

November 2008: Addendum voor "De Gagel Vernieuwt"

De ‘Bewonerscommissie Noordelijk Gagelgroen’ (BNGG) heeft  naar aanleiding van de stedenbouwkundige verkenning van het Rotterdamse Bureau voor Stedebouw (BGSV) een addendum gepubliceerd met stevige kritiek op de bouwplannen. Samenvattend zegt de BNGG dat een nieuwbouwproject niet bijdraagt tot sociale versterking van de buurt (inegendeel!) en blijft van mening dat er eerst een definitief besluit genomen moet zijn over de inrichting van de NRU voordat er zelfs maar over nieuwbouw wordt gedacht. De volledige tekst van het addendum is hier te lezen.

 

Update Nieuwsbrief : 29 april 2008

Nieuwsbrief 5 is inmiddels ook eindelijk te downloaden vanaf de informatiesite van de gemeente Overvecht De Gagel Vernieuwt.

Daar is nu ook een zogeheten Tweekolommenstuk, gedateerd op 28 april 2008, te vinden met daarin de beantwoording van vragen en reacties op de consultatie. Zoals gebruikelijk kunt u dit document ook via onze documenten pagina downloaden (zie onder Nieuwsbrieven).

Tenslotte is er op genoemde site een document verschenen dat Aanvullingen en wijzigingen heet en dat in combinatie met de Nieuwsbrief 5 gelezen dient te worden. Ook deze nieuwsbrief kunt u bij ons rechtstreeks downloaden via onze documenten pagina  (zie onder Nieuwsbrieven). Hetzelfde geldt voor het reactieformulier.

 

Laatste Nieuws : 27 april 2008

Volgens de informatiesite van de gemeente Overvecht De Gagel Vernieuwt zou er "op vrijdag 25 en zaterdag 26 april" een nieuwsbrief worden verspreid. Wederom blijkt niet iedereen die belangrijke nieuwsbrief te hebben ontvangen.

Verder vermeldt deze gemeentesite: "Vanaf 6 mei kunt u het concept Gebiedsplan, de aanvullingen en wijzigingen ophalen bij het Wijkinformatiepunt en buurthuis De Boog. Tevens zijn de nieuwsbrief en het concept Gebiedsplan binnenkort te downloaden."

Wie daar niet op kán of wíl wachten, kan nu al vanaf onze site, hier, de nieuwsbrief downloaden.


Vogelaar buigt voor de Gagel


Donderdag 17 april 2008 was een gedenkwaardige dag omdat deze dag voor hoog bezoek heel anders verliep dan de bedoeling was. Diverse comité's en groeperingen uit Overvecht lieten hun stem horen. Voor een overzicht van de gebeurtenissen hebben wij een en ander op een rijtje gezet

Wijkvernieuwing wordt Wijkvernieling

Zie hieronder hoe de hele groenstrook zal worden dichtgemetseld

als het aan de PvdA ligt

Dit is het prachtige verkoop plaatje van de wethouder

Dit wordt de werkelijkheid

Terug Naar Boven