ประโยชน์ของการฝึกงาน


การฝึกงานครั้งนี้ให้ความรู้หลายๆอย่างได้ทั้งความอดทน ความเสียสละ และความรับผิดชอบในหน้าที่เพราะการทำงานครั้งนี้ไม่ได้ทำงานแต่ในออฟฟิศอย่างเดียว บางครั้งก็มีธุรกิจของผู้จัดการที่ต้องออกไปช่วยตามสถานที่ต่างๆ ก็ต้องออกไปช่วยซึ่งเป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ บางครั้งวันหยุดก็ไม่ได้หยุดต้องออกไปทำงานแทนพี่ๆ ที่บริษัท บางครั้งเหนื่อย ท้อ แต่ก็ต้องอดทนเพื่อให้ผ่านไปได้สำหรับการฝึกงานในครั้งนี้Comments