รับสมัคร ครู ศรช.

เนื่องจากเกิดภาวะน้ำท่วม จึงเลื่อนการรับสมัครและการสอบไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศ วันที่ 29 ตุลาคม 2554

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ขยายเวลารับสมัครสอบครู ศรช.

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓:๒๐ น. | เขียนโดย กศน.จังหวัดนนทบุรี
 

       สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ขยายเวลารับสมัครครู ศรช. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด นนทบุรี ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ซ.วัดเสาธงหิน ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม 2554

สอบภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 8 พ.ย. 2554

สอบภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 14 พ.ย. 2554

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. วันที่ 11 พ.ย. 2554 

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 17 พ.ย. 2554

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซด์ http://203.172.130.120

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓:๒๗ น.)

Comments