พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ  เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
                                                             
                                                             
วิสัยทัศน์ : ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
พัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี  มีความปลอดภัย .


                                                          

  
                    นนทบุรี....สีสันร่วมสมัย

วิดีโอ YouTube