Facebook โรงเรียน


วิดีโอ YouTubeค่ายสืบศาสตร์ สานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4

พิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่

รายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

รดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย


พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

รวมพลังแห่งความภักดีทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

กิจกรรมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


     
   โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4345-0587    Facebook : Nonphosriwittayakhom School