26-28 พ.ค.2560 ค่ายสืบศาสตร์ สานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4

16 พ.ค. 2560 พิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่

31 เม.ย. 2560 รายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

11 เม.ย. 2560 รดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย


25/11/59 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

25/11/59 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

รวมพลังแห่งความภักดีทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

11 พ.ย. 59 กิจกรรมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

     
   โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4345-0587    Facebook : Nonphosriwittayakhom School