ข่าวประชาสัมพันธ์

 เมนูเด่น
สารสนเทศทางการศึกษา
คำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2553

 

      โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดชัยนาท นำนักเรียนชมแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดเชียงใหม่
ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2555
 
 

 

ลิงค์เว็บไซต์น่าสนใจ
สสวท.
วิชาการดอดคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
คุณครูดอดคอม
ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้
       ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส
สศทท วังไกลกังวล
หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดประเทศไทย
ดาราศาสตร์ไทย
สารานุกรมไทย
ความรู้ในการทำโครงงานวิทย์
ดิกชันนารี online
บทเรียนออนไลน์
ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
ครูเดท
การศึกษาไทยยุคโลกาภิวัฒน์
EduZones
Scithai.com
Krusakon.com
e-book สทร.สพฐ.
NECTEC
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง