แนะนำบุคลากรโรงเรียน

ครูจินตนา ปฏิการสุนทร
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
 
ครู เกษร  จันทะกล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ครู กัณลยาณีย์ ทิพย์พิชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 
ครูเอมอร   ปานจำลอง
หัวหน้ากลุ่ม บริหารงานทั่วไป

ข่าวจากสพป.ขอนแก่น 5

 

อุณหภูมิทั่วไป

 
 
 
 
 ร่วมถวายพระพรในหลวง
 กำลังทดสอบเว็บไซด์ใหม่คลิกดูได้ที่นี่
 

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านหนองหว้า

 
 

ข่าวราชการ