ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วิธีใช้ LINE ถ่ายภาพออกมาเป็นข้อความ

พร้อมเพย์(PROMPT PAY) คืออะไร

Thailand 4.0

วิธีใช้เน็ตประชารัฐ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม