ครูแดร์
โรงเรียนบ้านโคกยาง - หนองตาสี ต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์