ขณะนี้เว็บใหม่ของเราพร้อมใช้งานได้แล้วมีข้อมูลครบตามหลักของเว็บโรงเรียนยุคใหม่
 
 
             โรงเรียนบ้านหนองแสน  ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๑๗  หมู่ที่ ๙  บ้านหนองแสน ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒o สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒
               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแสน มีพื้นที่ปักเขตราชพัสดุ  ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา มีอาคารเรียน ๖ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง หอประชุม  ๑  หลัง    อยู่เขตบริการ ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านท่าสะอาด หมู่ ๑  บ้านหนองแสนหมู่ ,๒,๓,๙บ้านหนองเคน หมู่ ๔
               โดยมีนายปริญญา  สุวรรณธาดา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โทร ๐๔๓-๙๘๒๕๖๖  แฟกซ์ ๐๔๓-๙๘๒๕๕๓

กิจกรรมต่างๆ

 
 
จิตอาสา  เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักดูแลผู้สูงอายุ สร้างสังคมให้น่าอยู่ การเอาใจใส่ในสังคมชุมชน
 
 
 
 
 

โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกชนิด จนสามารถคว้าแชมป์จากระดับเขต ซึ่งได้มีการพัฒนาการกีฬาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทำให้ลูกศิษย์ติดทีมชาติฟุตบอลหญิง
 
 
 
 
 

สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดให้นักเรียนมีการแสดงตามงานต่างๆเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยและจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองโดยใช้เครื่องดนตรีของชาวอีสานทั้งหมด  ชมภาพวีดิโอที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 
 
 
 
 

เว็บบอร์ดโรงเรียนบ้านหนองแสน

 
 

ข่าวราชการ

 
 

แนะนำบุคลากรโรงเรียน

ข่าวสอบครู

ข้อมูลทั่วไป

ลิ้งค์การศึกษา