เด็กชายคงคา   สุคุณา  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
            กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม  ชั้น ป.1-3