คณิตคิดเร็ว GSP

 

แนวความคิดการคิดเลขเร็วจากโปรแกรมGSP

สมมุติ โจทย์ มี เลข 5 4 7 1 คำตอบ เป็น 17

แบบที่ 1  ดังนี้

5 + 1 = 6

6 x 4 = 24

24 - 7 = 17

แบบที่ 2  ดังนี้

นำ 5 บวก 1 ได้ 6 คูณด้วย 4 ได้ 24 ลบออกด้วย 7 เหลือ 17

แบบที่ 3  ดังนี้

( 5+1)*4-(7) = 17

แบบที่ 4  ดังนี้

(5+4+1)+7= 17

      สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดราก เพื่อหาผลลัพธ์  และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ำเกิน 2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น

 
(สามารถโหลดโปรแกรมGSPไปใช้งานได้เลย) คลิกที่ลูกศรชี้ลง
หากเข้าเว็บด้วย http://www.nongphuemk2.tk/  คลิกแล้วหน้าจอเหมือนเน็ตหลุดให้คลิกคำว่า open this content in a new window โปรแกรมก็จะขึ้นให้บันทึกใช้งานได้เลย หากเข้าที่ http://sites.google.com/site/nongphuemk2 คลิกแล้วบันทึกใช้งานได้เลย
ċ
GSP_Program.rar
(5306k)
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 20:55
ċ
คณิตคิดเร็ว GSP หนองผือ.gsp
(14k)
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 21:59
ċ
คิดเลข 1- 6.gsp
(21k)
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 21:59
ċ
คิดเลขเร็ว4หลัก.gsp
(289k)
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 20:36
ċ
คิดเลขเร็วระดับประถม2.gsp
(289k)
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 20:37
ċ
มัธยมต้น.gsp
(10k)
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 20:38
ĉ
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 21:02
ċ
โปรแกรมสุ่มเลข คิดเร็ว.gsp
(23k)
บ้านหนองผือ หนองผือ,
25 ก.ย. 2555 20:36
Comments