ผู้บริหาร

  ความภาคภูมิใจ

  จำนวนผู้ชม

  คณิตคิดเร็ว GSP

   

  แนวความคิดการคิดเลขเร็วจากโปรแกรมGSP

  สมมุติ โจทย์ มี เลข 5 4 7 1 คำตอบ เป็น 17

  แบบที่ 1  ดังนี้

  5 + 1 = 6

  6 x 4 = 24

  24 - 7 = 17

  แบบที่ 2  ดังนี้

  นำ 5 บวก 1 ได้ 6 คูณด้วย 4 ได้ 24 ลบออกด้วย 7 เหลือ 17

  แบบที่ 3  ดังนี้

  ( 5+1)*4-(7) = 17

  แบบที่ 4  ดังนี้

  (5+4+1)+7= 17

        สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดราก เพื่อหาผลลัพธ์  และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ำเกิน 2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น

   
  (สามารถโหลดโปรแกรมGSPไปใช้งานได้เลย) คลิกที่ลูกศรชี้ลง
  หากเข้าเว็บด้วย http://www.nongphuemk2.tk/  คลิกแล้วหน้าจอเหมือนเน็ตหลุดให้คลิกคำว่า open this content in a new window โปรแกรมก็จะขึ้นให้บันทึกใช้งานได้เลย หากเข้าที่ http://sites.google.com/site/nongphuemk2 คลิกแล้วบันทึกใช้งานได้เลย
  Č
  ċ
  ď
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 20:55
  ċ
  ď
  คณิตคิดเร็ว GSP หนองผือ.gsp
  (14k)
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 21:59
  ċ
  ď
  คิดเลข 1- 6.gsp
  (21k)
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 21:59
  ċ
  ď
  คิดเลขเร็ว4หลัก.gsp
  (289k)
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 20:36
  ċ
  ď
  คิดเลขเร็วระดับประถม2.gsp
  (289k)
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 20:37
  ċ
  ď
  มัธยมต้น.gsp
  (10k)
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 20:38
  ĉ
  ď
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 21:02
  ċ
  ď
  โปรแกรมสุ่มเลข คิดเร็ว.gsp
  (23k)
  nongphue.mk2@gmail.com,
  25 ก.ย. 2555 20:36
  Comments