โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า

 
  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒ ตั้งอยู่ที่ 133 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโนทับม้า ตำบล หนองคู อำเภอ นาดูน   จังหวัด มหาสารคาม 44180 โทร 043-750057โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 
ติดตามชมเว็บไซด์ใหม่ของเราได้คลิกที่นี่
 

กิจกรรมผ่านเฟสบุ้คของโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า

 

ข่าวราชการ

บุคลากร

 
 
 
 
 
ครูลำดวน เพียรอดวงษ์
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 
ครู คำเผย วัชรานุสรณ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
ครูทองเสาร์  เมฆลา
กลุ่มงานงบประมาณ
 
 ครูไมตรี คำบอน
กลุ่มงานด้านวิชาการ
ครูจันทร์เพ็ญ  นุ่นหลักคำ
กลุ่มงานด้านวิชาการ
 
นางสาวขนิษฐา เทือกทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
นางสาวเบญจรงค์  แก่นไธสงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
 
 
 
นางสาวจารุวรรณ   ประนาทัง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
 

ทั่วไป